2016 XI 26
Konferencja duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej
Tradycyjnie w listopadzie w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej ma miejsce konferencja diecezjalna duchowieństwa. W bieżącym roku odbyła się ona w Centrum Diecezjalnym w Lublinie w sobotę, 26 listopada.
2016 XI 24
Uroczystości ku czci ikony Matki Bożej Szybko Spełniającej Prośby w Terespolu
Społeczności Podlasia, jak też innych regionów Polski, znana jest moc i okoliczność wydzielania wonnej mirry przez ikonę Matki Bożej Skoroposłusznicy w Terespolu. Ikona zaczęła wydzielać mirrę w domu jednego z parafian, a następnie została przeniesiona do cerkwi św. Apostoła Jana Teologa. Po raz kolejny 22 listopada, w dzień liturgicznego wspomnienia święta Ikony Matki Bożej „Szybko Spełniającej Prośby” w Terespolu miały miejsce uroczystości liturgiczne.
2016 XI 22
Kodeń: Uroczystości ku czci św. Archanioła Michała
Od początku istnienia Sapiehowego Grodu Kodeń społeczność prawosławna rokrocznie uroczyście świętuje dzień Świętego Arcystratega Archanioła Michała. W herbie miejscowości Kodeń postać św. Archanioła Michała również widnieje już ponad 500 lat.
2016 XI 21
Nagrody w lubelskiej katedrze pw. Przemienienia Pańskiego
W niedzielę, 20 listopada, w katedralnej cerkwi w Lublinie po zakończonej Boskiej Liturgii miał miejsce szczególny akt dziękczynienia.