2016 VIII 22
Przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola arcybiskup Hiob /Getcha/ w Lublinie
W sobotnie popołudnie przybył do Lublina przedstawiciel patriarchatu konstantynopolitańskiego przy Światowej Radzie Kościołów w Genewie arcybiskup  Hiob /Getcha/. W niedzielę, 21 sierpnia, tytularny biskup Telmessos władyka Hiob wraz z arcybiskupem Ablem celebrowali Boską Liturgię w lubelskiej cerkwi katedralnej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.  Hierarchom asystowali duchowni katedralnej cerkwi ks. mitrat  Andrzej Łoś oraz protodiakon Marek Waszczuk. Z błogosławieństwa arcybiskupa Abla z homilią do wiernych zwrócił się proboszcz katedry ksiądz Andrzej Łoś.
2016 VIII 22
Wizyta w Lublinie Patriarchy Antiocheńskiego i całego Wschodu Jego Świątobliwości Jana X
Podczas pobytu w Polsce Jego Świątobliwości Patriarchy Jana X z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy dostojni goście patriarchatu antiocheńskiego w godzinach wieczornych 17 sierpnia przybyli do Lublina.
2016 VIII 22
Grecka grupa młodzieżowa w Lublinie
Na zaproszenie arcybiskupa Abla w dniu 16 sierpnia diecezję lubelsko-chełmską odwiedził metropolita Katerini (Grecja) wraz z trzema duchownymi oraz 40-osobową grupą młodzieży.
2016 VIII 17
Święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Wólce Kraśniczyńskiej
W dniu 15 sierpnia w kaplicy pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Wólce Kraśniczyńskiej, która jest filią parafii prawosławnej w Bończy, odbyły się doroczne obchody święta patronalnego.