Dział w przebudowie

Projekt PL08 pt. "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi"
Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”.

Celem ogólnym Projektu jest odbudowa utraconej tradycji prawosławnej w Europie z jednoczesnym wsparciem rozwoju turystyki kulturowo-religijnej.

Projekt przewiduje przywrócenie do dawnej świetności 7-miu unikatowych zabytkowych cerkwi o znaczeniu europejskim, które zostaną połączone we wspólny szlak turystyki religijnej w ramach budowanego obecnie systemu szlaków „Śladami Prawosławia”. Inwestycja dotyczy obiektów unikatowych w skali kraju, a tym samym jego ranga jest wyjątkowa.

Główne punkty szlaku wyznaczają cerkwie:
 • pw. św. Mikołaja w Białowieży z ikonostasem z chińskiej porcelany
 • pw. Wszystkich Strapionych Radości na św. Górze Grabarce, w zespole zabytkowym czczonego powszechnie ośrodka kultu Kościoła Prawosławnego w Polsce,
 • pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach,
 • pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach,
 • pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie,
 • pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie, jedyna w Polsce i jedna z dwóch na świecie trzynasto kopułowa cerkiew prawosławna,
 • pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim.

Projekt przewiduje kompleksową digitalizację efektów prac, a także licznych zabytków ruchomych. Obiekty wymagają znacznego, zróżnicowanego w zależności od obiektu zakresu prac remontowo-konserwatorskich.

Planowany zakres prac remontowo-konserwatorskich:
 • remont cerkwi pw. św. Mikołaja w Białowieży wraz z otoczeniem;
 • remont cerkwi  pw. Wszystkich Strapionych Radości na św. Górze Grabarce wraz z otoczeniem;
 • remont cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach wraz z otoczeniem;
 • remont cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach wraz z otoczeniem;
 • remont muru ogrodzeniowego przy cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie;
 • remont cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie;
 • remont cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie Parafii-Gospodarzy i Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Beneficjent projektu: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Termin realizacji projektu: marzec 2014 – kwiecień 2016

Strona internetowa projektu: http://www.dziedzictwo.cerkiew.pl/