Projekt PL0242 pt. „Renowacja zabytkowych cerkwi w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Szczebrzeszyn. Dołhobyczów. Etap II”

Projekt finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego.
Projekt ma za zadanie przywrócenie dawnej świetności dwóm zabytkowym cerkwiom Diecezji Lubelsko-Chełmskiej: cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie (1560 r.) oraz cerkwi św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie (1904 r.). Pierwsza z nich to przykład szesnastowiecznej murowanej budowli cerkiewnej z zachowanym autentycznym detalem architektonicznym, stanowiącej - dzięki usytuowaniu na wzniesieniu - charakterystyczny akcent w panoramie najstarszego miasta Zamojszczyzny. Druga to cerkiew wyróżniająca się bizantyjsko-ruską urodą.

W ramach projektu sfinansowane będą:

 1. w cerkwi w Szczebrzeszynie:
  • prace remontowe nawy głównej i prezbiterium,
  • rekonstrukcja ikonostasu,
  • odsłonięcie i konserwacja XVII i XIX wiecznych malowideł ściennych,
  • odtworzenie ogrodzenia cerkwi.
 2. w cerkwi w Dołhobyczowie:
  • dokończenie kompleksowego remontu cerkwi wraz z montażem systemu sygnalizacji antywłamaniowej,
  • rekonstrukcji ikonostasu,
  • konserwacji polichromii wewnątrz cerkwi,
  • rekonstrukcji ogrodzenia.
Realizacja zaplanowanych działań pozwoli zrealizować postawione cele projektu:
 • odtworzenie utraconej tradycji prawosławnej w Europie,
 • odbudowa zrujnowanego dziedzictwa kultury prawosławnej,
 • renowacja cerkwi Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej,
 • rekonstrukcja wyposażenia cerkwi,
 • zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed zagrożeniami
Całkowity koszt kwalifikowany projektu wynosi 1 849 299 euro z czego:
 • 85% MF EOG
 • 12% PO MKiDN
 • 3% Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Termin realizacji: kwiecień 2008r. – lipiec 2010r.
Beneficjent: Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska
Partner: Norweski Instytut Kultury i Dziedzictwa Narodowego