Historia: Zahorów - śww. app. Piotra i Pawła

Źródła historyczne poświadczają, iż tradycja prawosławna w Zahorowie sięga XVII w. Drewniana cerkiew o pięknej architekturze została wybudowana i uroczyście poświęcona przeż ówczesnego Ordynariusza Diecezji Arcybiskupa Eulogiusza dopiero w 1909 r. Świątynia nie przetrwała jednak długo, gdyż już po 29 latach od budowy została zburzona w ramach akcji burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Stało się to 13 lipca 1938 r. nazajutrz po tradycyjnym święcie parafialnym. Z początkiem 1991 r.  rozpoczęto na tym uświęconym miejscu budowę nowej cerkwi parafialnej, której uroczyste poświęcenie odbyło się 1 sierpnia 1993 r. Ikonostas do nowej świątyni wykonał Aleksy Chwesiuk, mieszkaniec Zahorowa, zaś ikony Eugeniusz Świniarczuk z Kowla (Ukraina). Na terenie parafii znajduje się również nowowybudowana cerkiew cmentarna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Choroszczynce, oraz filialna cerkiew p.w. Zaśnięcia św. Jana Chrzciciela we wsi Kąty.