Ikona Bogarodzicy "Wstawienniczka za Grzesznych"
/Ikona Bożijej Matieri "Sporucznica Griesznych"/

Nazwa Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka za Grzesznych" pochodzi od zachowanego na niej napisu. Rozpoczyna się on słowami: "Ja jestem Wstawienniczką za grzesznych przed Synem Moim..." Matka Boża Sama tytułuje Siebie Wstawienniczką, Poręczycielką czy też Pośredniczką pomiędzy Jezusem Chrystusem, a grzeszącymi ludźmi.

Pochodzenie tej ikony nie jest znane. Pojawiła się ona w Rosji w jednym z monasterów Diecezji Orłowskiej, zwanym Nikołajewski-Ordyn, powstałym w XVI w. na miejscu objawienia się ikony św. Mikołaja Cudotwórcy. Przez długie lata Ikona Matki Bożej znajdowała się wśród innych ikon w pobliskiej kapliczce. Jej powierzchnia zbladła i zza grubej warstwy kurzu nie można było prawie odczytać znajdującego się na niej napisu.

Latem 1844 r. do monasteru przybyła żona kupca Poczepina z chorym na padaczkę dwuletnim synkiem. Poprosiła odsłużyć akatyst przed zapomnianą ikoną. Po wspólnej modlitwie synek  wyzdrowiał.  Ikonę uznano za  cudotwórczą, zmyto  z niej kurz i
przeniesiono do monasterskiej świątyni, gdzie zaczęli przybywać ludzie pragnący modlić się o uzdrowienie. Kolejno następowały przypadki uzdrowień. Po pewnym czasie w okolicy wybuchła epidemia cholery. Dzięki modlitwom przed tą ikoną choroba ustąpiła, a nikt z zarażonych nie zmarł.

W Rosji znane są jeszcze co najmniej dwie cudowne wierne kopie ikony. Również dzięki modlitwom przed tymi ikonami miało miejsce wiele uzdrowień.

Na ikonie przedstawiona jest Matka Boża wraz z Synem. Ich głowy zwieńczone są koronami. W rogach ikony umieszczone są napisy. Wokół postaci znajduje się też 12 gwiazd, bowiem Bogarodzica nazywana jest przez Cerkiew "Gwiazdą objawiającą Słońce".

Święto Ikony Matki Bożej "Wstawienniczka za Grzesznych" obchodzone jest 7/20 marca i 29 maja/11 czerwca.


Jarosław Charkiewicz