Ikona Bogarodzicy "Wspomagająca Chlebem"
/Ikona Bożijej Matieri "Sporitielnica Chlebow"/

Ikona Matki Bożej "Wspomagająca Chlebem" należy do jednej z najnowszych, najbardziej charakterystycznych i nietypowych wyobrażeń Bogarodzicy. Przedstawia ona Matkę Bożą siedzącą na obłokach, z uniesionymi do błogosławieństwa rękoma. Poniżej znajduje się pole, a na nim pośród kwiatów i traw, leżą i stoją snopy żyta.

Ikona Matki Bożej "Wspomagająca Chlebem" została podarowana starcowi optinskiemu Ambrożemu w 1890 r. przez ihumenię Monasteru Bołchowskiego Hilarię. Wyobrażenie Bogarodzicy na ikonie zapożyczono ze znajdującej się w tej wspólnocie ikony Wszystkich Świętych, natomiast pole ze snopami domalowano zgodnie z myślą i wolą starca Ambrożego.

Starzec Ambroży otaczał Matkę Bożą wielką czcią. Wkrótce po otrzymaniu ikony starzec przekazał ją do założonego przez siebie monasteru w Szamordino. Sam modląc się przed tą ikoną Ambroży nauczał również mniszki tego monasteru jak należy to czynić. W tej wspólnocie spędził też ostatni rok swojego życia, rozdając i rozsyłając wykonane zdjęcia ikony swoim duchowym
dzieciom. Przed śmiercią do akatystu Przenajświętszej Bogarodzicy sam ułożył specjalny refren: "Raduj się, Łaski Pełna! Pan z Tobą! Daj i nam niegodnym rosę Twej łaski i objaw Twoje miłosierdzie!". Starzec ustalił też datę święta tej ikony na 15 października. Tego dnia, w 1891 r. złożono do grobu jego ciało.

W 1892 r. dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, po modlitwie przed Jej ikoną "Wspomagająca Chlebem" miał miejsce cud. Ikonę posłano do Monasteru Piatnickiego, gdzie panował głód i susza. Po odsłużeniu przed nią molebna spadł deszcz, dzięki któremu odżyły pola monasterskie i okoliczne.

Nazwa ikony została nadana przez starca Ambrożego. Ma ona wskazywać, że "Wspomagająca Chlebem" jest Pomocnicą ludzi w zdobywaniu chleba powszedniego.

Święto Ikony Matki Bożej "Wspomagająca Chlebem" obchodzone jest 15/23 października.


Jarosław Charkiewicz