Ikona Bogarodzicy "Trzy Radości"
/Ikona Bożijej Matieri "Trioch Radostiej"/

Ikona Matki Bożej "Trzy Radości" została wysławiona w połowie XVIII w.

Na początku tego stulecia pewien pobożny pisarz ikon przywiózł z Włoch kopię ikony "Święta Rodzina". Gdy po raz kolejny wybierał się za granicę ikonę zostawił u swojego kuzyna, duchownego cerkwi Świętej Trójcy w moskiewskiej dzielnicy Pokrowki. Kiedy kapłan dowiedział się o śmierci właściciela ikony postanowił przekazać ją do swojej cerkwi. Została ona umieszczona nad głównym wejściem na zewnątrz świątyni.

Po około 40 latach łaska Boża wysławiła tę ikonę. Oto jedną poważaną kobietę spotkało w krótkim czasie kilka nieszczęść. Jej mąż został bezpodstawnie oskarżony i skazany na zsyłkę, w związku z tym skonfiskowano również cały majątek małżonków. Na domiar złego matkę pozbawiono ostatniej podpory - syna, który służąc w wojsku został podczas jednej z bitew wzięty do niewoli. W tej tragicznej sytuacji kobieta, nie znajdując wsparcia wśród ludzi, zwróciła się do Matki Bożej z modlitwą i prośbą o pomoc.

Pewnego razu miała sen, w którym usłyszała głos, mówiący jej, aby odnalazła ikonę przedstawiającą Świętą Rodzinę i pomodliła się przed nią. Nieszczęśliwa kobieta obeszła prawie wszystkie moskiewskie świątynie aż w końcu odnalazła ikonę. Posłuszna głosowi, padła przed ikoną i gorliwie modliła się.

Po krótkim czasie kobieta otrzymała trzy radosne wiadomości: jej mąż został zrehabilitowany i wracał ze zsyłki, syna uwolniono z niewoli, a majątek został zwrócony. Po tym zdarzeniu ikona otrzymała nazwę "Trzy Radości".

Ikona Matki Bożej "Trzy Radości" przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz św. Józefa - małżonka Marii z prawej strony i św. Jana Chrzciciela (w dzieciństwie) z lewej.

Święto Ikony Matki Bożej "Trzy Radości" obchodzone jest 26 grudnia/8 stycznia.


Jarosław Charkiewicz