Ikona Bogarodzicy "Karmiąca Mlekiem"
/Ikona Bożijej Matieri "Mlekopitatielnica"/

Ikona Matki Bożej "Karmiąca Mlekiem" początkowo znajdowała się w Ławrze św. Sawy Uświęconego, niedaleko Jerozolimy. Św. Sawa przed śmiercią przepowiedział braci zakonnej, iż w przyszłości monaster odwiedzi jego imiennik, cesarski pielgrzym z Serbii i błogosławił, by oddano mu ikonę Matki Bożej "Karmiąca Mlekiem".

Po upływie siedmiuset lat, na początku XIII w., przepowiednia ta spełniła się. Do ławry przybył pielgrzym z Serbii. Kiedy zbliżył się do relikwii św. Sawy Uświęconego, spoczywający obok grobowca świętego jego pastorał upadł mu pod nogi. Widzący to mnisi zapytali przybyłego o imię. Pielgrzym wyjawił, iż jest serbskim arcybiskupem Sawą. Oddano mu wówczas pastorał św. Sawy i dwie ikony Matki Bożej - "Karmiąca Mlekiem" i "Trójręka".

Św. Sawa przywiózł ikonę Matki Bożej "Karmiącej Mlekiem" na Św. Górę Atos i umieścił ją w cerkwi św. Sawy Uświęconego Monasteru Chilendarskiego. Ikona zajęła w cerkwi miejsce nietypowe dla świątyń prawosławnych. Umieszczono ją bowiem
po lewej stronie królewskich wrót, gdzie zgodnie z tradycją powinna znajdować się ikona Zbawiciela lub Świętej Trójcy.

Na ikonie Przenajświętsza Bogarodzica przedstawiona jest jako karmiąca Swym mlekiem Chrystusa.

Historia zna jeszcze co najmniej dwie, mniej znane, ikony Matki Bożej "Karmiąca Mlekiem". Jedna z nich znajduje się w Pustelni Ilińskiej na Świętej Górze Atos. Święto tej ikony obchodzone jest 26 grudnia/8 stycznia. Druga z nich została znaleziona w 1650 r. na uroczysku Krestogorsk niedaleko Mińska na Białorusi na wysokim drzewie. Umieszczono ją w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej wzniesionej w miejscu znalezienia ikony. Znana jest ona z powodu licznych uzdrowień oraz ocalenia od najazdu Szwedów. Święto tej ikony obchodzone jest 15/28 sierpnia.

Święto ikony Matki Bożej Karmiąca Mlekiem obchodzone jest 12/25 stycznia.


Jarosław Charkiewicz