dekanat chełmski

rezydent
ks. mitrat Jan Łukaszuk
22-100 Chełm
ul. Hrubieszowska 9/21
 

email: ksjan@o2.pl

Ks. mitrat Jan Łukaszuk urodził się 14 kwietnia 1957 r. w Orli. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (1976), Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1978) i Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2000).

25 października 1982 r. wstąpił w związek małżeński z Eugenią Androsiuk. Święcenia diakońskie otrzymał we Wrocławiu (31 października 1982 r.) z rąk metropolity warszawskiego i całej Polski Bazylego, a kapłańskie w Warszawie (7 listopada 1982 r.) z rąk arcybiskupa smoleńskiego i wiaziemskiego Teodozjusza.

W latach 1982-1989 był proboszczem nowo reaktywowanej parafii w Tomaszowie Lubelskim. Od 1989 roku jest proboszczem w prokatedralnej parafii w Chełmie z filią w Brzeźnie i Wojsławicach. Czasowo pełnił obowiązki w parafiach w Uhrusku, Bończy i we Włodawie.

W latach 1987-1992 był wykładowcą teologii porównawczej i języka angielskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. W latach 1989-1994 oraz 2001-2008 pełnił funkcję wizytatora katechezy Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Od 1997 r. do 1998 r. był koordynatorem programów radiowych Cerkwi prawosławnej rozgłośni „Bon Ton Radio” w Chełmie, a od 2008 r. współpracuje z Prawosławnym Radiem Internetowym.

W życiu naszej Cerkwi uczestniczył w pracach komisji: liturgicznej, Badań nad Dziejami Prawosławia na Chełmszczyźnie „Archiwum Chełmskie”, ds. wydawnictw, ds. weryfikacji programów nauczania, „Wiara i Ustrój” przy Światowej Radzie Kościołów.

Od 2007 r. jest członkiem Komisji ds. Organizacji Przygotowania Młodzieży do egzaminu maturalnego z religii. Obecnie ks. Jan poza pracą w parafii pełni obowiązki duszpasterskie w Zakładzie Karnym w Chełmie, kapelana w szpitalu w Chełmie, dziekana chełmskiego, dyrektora Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, wojewódzkiego kapelana Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Za swą posługę był wielokrotnie nagradzany, w tym mitrą (2009) oraz Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia (1999). Posiada też liczne odznaczenia świeckie, głównie z zakresu kultury i edukacji.