2003 X 11 Ks. Tomasz Łotysz proboszczem parafii w Horostycie
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski dnia 10 paździenika br. mianował ks. Tomasza Łotysza proboszczem Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie. Ks. Tomasz Łotysz otrzymawszy święcenia kapłański ...
2003 X 11 44 lata posługi duszpasterskiej w jednej parafii
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski dnia 10 października br. zwolnił Księdza Mitrata Włodzimierza Chodaka z funkcji Dziekana Okręgu Chełmskiego i Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskie ...
2003 X 09 Poszukujemy pielęgniarek
Prawosławny Dom Pomocy Społecznej w Lublinie poszukuje dwóch pełnoetatowych pielęgniarek. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Prawosławny Dom Pomocy Społecznej ul. Dolińskiego 1 20-127 Lublin tel. 081 - 44 44 160 e-mail:
2003 X 05 Nowi księża w Lublinie
Dnia 5 października br. w Katedralnej świątyni p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie odbyło się uroczyste powitanie nowych księży parafii: Ks. Tomasza Rubczewskiego - wikariusza Katedry i referenta Kancelarii Diecezjalnej, oraz ks. diakona Marka Wasz ...
2003 X 03 Wystawa szat liturgicznych Cerkwi Prawosławnej
We Włodawie (woj lubelskie) wciąż można jeszcze obejrzeć festiwalową ekspozycję pt.: "I sprawisz szaty święte...na cześć i ku ozdobie" (Wj.28), gdzie można zapoznać się z tradycją, historią i specyfiką szat liturgicznych Cerkwi Prawosławnej. ...
2003 X 02 Święto Leśniańskiej Ikony Matki Bożej w Nosowie.
W niedzielę 28 września 2003 r. o godz. 10 odbyło się uroczyste nabożeństwo w parafii prawosławnej w Nosowie. Liturgii przewodniczył Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz i Katolickiego Klasztoru ...
2003 IX 26 Święto Leśniańskiej ikony Matki Boskiej
Uroczystości z okazji święta Leśniańskiej ikony Matki Boskiej odbędą się w niedzielę 28 września 2003 r. w parafii prawosławnej w Nosowie, położonym kilka kilometrów od Leśnej. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczyć będzie J. E. Prawosławn ...
2003 IX 26 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
Na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego (wg kalendarza juliańskiego) jest uroczyście obchodzone w trzech świątyniach: w Horostycie (pow. włodawski), w Dobratyczach (pow. bialski) oraz w nowej cerkwi ...
2003 IX 24 Nowy duchowny w Diecezji Lubelsko - Chełmskiej
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski przyjął w skład kleru Diecezji Lubelsko Chełmskiej ks. diakona Marka Waszczuka i mianował diakonem Katedry Arcybiskupiej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie. ...
2003 IX 22 Święcenia kapłańskie w Chełmie
Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel, Arcybiskup Lubelski i Chełmski, dnia 21 września br. w dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w prokatedralnej świątyni p.w. św. ap. Jana Teologa w Chełmie udzielił święceń kapłańskich diakonowi To ...
|<  <<  <  150  151  152  153  154    >  >|