materiały o kanonizacji świętych z 2003 roku

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa, 8 czerwca 2003 roku
Homilia Jego Eminecji Sawy, Metropolity Warszawkiego i całej Polski w dniu kanonizacji Męczenników Chełmskich i Podlaskich
Życie Kościoła Prawosławnego i całego chrześcijaństwa przekonuje nas o prawdziwości słów naszego Zbawiciela Chrystusa - Który do uczniów swoich powiedział: "zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go" Mt.16,18.
Słowo powitalne Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla
"Сей день, єго же сотвори Господь, возрадуємся і возвеселимся в онь"
List pasterski
List pasterski Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do czcigodnych kapłanów, miłujących Boga mnichów i mniszek oraz wszystkich wiernych,w związku z kanonizacją Męczenników Chełmskich i Podlaskich w dniu 8 czerwca 2003 r.
Uchwała Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Uchwała Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego o zaliczeniu do grona Świętych: Chełmskich i Podlaskich Męczenników XX wieku
Program uroczystości kanonizacyjnych
Program uroczystości kanonizacyjnych św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej