Historia: Puławy - św. równej Apostołom Marii Magdaleny

Do Puław (dawniej Nowa Aleksandria) prawoslawie dodarło dopiero w XIX stuleciu, kiedy w 1871 w Instytucie Doświadczalnym Rolnictwa otwrato cerkiew wojskową. W 1911 r. została ukończono budowę nowej okazałej świątyni p.w. Opieki Matki Bożej. W trakcie pierwszej wojny światowej obie cerkwie zamknięto.
Do końca XX wieku diaspora prawosławna w Puławach nie posiadaa własnej parafii i miejsca kultu. Zamieszkująca Puławy i okolice społeczność przynależała do katedralnej parafii w Lublinie. Z początkiem  2000 r. Prawosławna Diecezja Lubelsko – Chełmska nabyła nieruchomość w Puławach przy ul. Reymonta. W bardzo krótkim czasie wybudowano budynek mieszkalny, w którym urządzono nowe meisjce kultu - cerkiew p.w. Św. Równej apostołom Marii Magdaleny, mieszkanie proboszcza i salę parafialną. Wyposażenie cerkwi przywieziono z zabytkowej świątyni prawosławnej w Terespolu. Generalnej renowacji ikonostasu dokonał Eugenisz Świnarczuk z Kowla (na Ukrainie).