Historia: Międzyleś - św. Anny

Cerkiew p.w. Św. Anny w Międzylesiu została wzniesiona z ofiar parafian w 1906-1907 roku. Terytorialnie w tym okresie należała do parafii w Zabłociu odległej o 10 km. Nabożeństwa odprawiane były przez duchowieństwo z Zabłocia do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Po wojnie zaś zostaje zamknięta przez władze wojewódzkie. Miejscowa ludność będąc pozbawiona swojej świątyni pisze petycje do wojewody lubelskiego o pozwolenie na odprawianie nabożeństw. Pozwolenie zostaje wydane tylko na odprawę podczas Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz święta parafialnego. Po wyżej wymienionych nabożeństwach ponownie zostaje zamknięta i opieczętowana, a klucze do świątyni zostają przekazane na posterunek policji. Stan taki trwa aż do 1928 roku.

W tym też roku zostaje przeprowadzony kapitalny remont. 24 czerwca 1928 roku z błogosławieństwa Metropolity Dionizego, Jego Ekscelencja Aleksy Arcybiskup Grodzieński wyświęca po remoncie cerkiew.

W 1929 roku zostaje erygowana samodzielna parafia w Międzylesiu, do której należą następujące wsie: Międzyieś, Matiaszówka, Ogrodniki oraz Żuki. Ogółem parafia liczyła 203 domy. W samym Międzylesiu było 109 prawosławnych domów, a tylko 7 rzymsko-katolickich.

Pierwszym proboszczem nowoerygowanej parafii został ks. Sergiusz Kostrzycki. absolwent Duchownego Seminarium w Krzemieńcu na Ukrainie. Na przełomie czerwca i lipca 1938 roku na terenie wschodnich powiatów woj. lubelskiego na rozkaz, władz administracyjnych zostaje przeprowadzona akcja burzenia cerkwi, między innymi 14 lipca 1938 roku została także zburzona drewniana cerkiew w Międzylesiu. Ludzie przez wiele dni przychodzili na miejsce, gdzie stała cerkiew, modlili się i śpiewali religijne pieśni. Ikony i utensylia cerkiewne prawdopodobnie przewieziono do klasztoru w Jabłecznej, a także do parafii w Zabłociu.

W czasie II wojny światowej w Międzylesiu modlono się w budynku szkoły. Posługę duszpasterską w tym okresie niósł ks. Igumen Eulogiusz Horbowiec, późniejszy przeor klasztoru w Jabłecznej. W roku obowiązki proboszcza pełnił ks. Anatol Bondar, który podczas tzw. akcji "Wisła" wyjeżdża wraz ze swoimi parafianami na ziemie zachodnie.

W tym okresie parafia ponownie została przyłączona do parafii w Zabłociu. Wielu ludziom z woli Bożej udało się powrócić w rodzinne strony do Międzylesia. W 1980 roku, gdy proboszczem w Zabłociu był ks. prot. Piotr Martyniuk, tutejsza nieliczna społeczność prawosławna wzięła na siebie ciężar budowy nowej świątyni. Cerkiew została konsekrowana kilka lat później.

Dekretem dnia 14 lutego 1983 roku Metropolita Bazyli eryguje Prawosławną Parafię w Międzylesiu, w skład której wchodzą następujące wsie: Międzyleś Kolonia Międzyleś, Matiaszówka, Bokinka Królewska, Bokinka Pańska, Ogrodniki, Sajówka i Żeszczynka. Pierwszym proboszczem nowoerygowanej parafii przez trzy lata był ks. Sławomir Bołtryk. Od 15 października posługę duszpasterską w parafii św. Anny niesie ks. prot. Jan Dmitruk.