DIODO
Zgodnie z postanowieniem św. Soboru Biskupów PAKP z dnia 9 maja 2018 roku, podczas którego poruszano problem ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej powołał Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Decyzją Arcybiskupa Abla Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej (DIODO) mianowany został ks. dr Andrzej Konachowicz.

Wszelkie zapytania odnośnie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych na terenie Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej prosimy kierować na adres Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - diodo.lublin@gmail.com