Konferencje Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej
• 12 października 2015 roku - Konferencja pt.: Jubileusz 25-lecia nauczania religii prawosławnej w szkole

organizator:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wizytator Religii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej


• 13 lutego 2016 roku - Konferencja szkoleniowa dla członków instytucji kultury prawosławnej.

organizator:

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

Fundacja Dialog Narodów


• 12-13 maja 2016 roku - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian.

organizator:

Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego Instytut Filologii Słowiańskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska

Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej

Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego – Koło Terenowe w Lublinie