KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
przy Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin


Klub Honorowych Dawców Krwi przy Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej działa od 1 sierpnia 2015 roku.


Prezes:             ks. Andrzej Konachowicz
Sekretarz:         Sławomir Oleksiuk
Członek zarządu: Grzegorz Jacek Pelica


Z zaproszenia tej grupy skorzystało wiele osób i tak idea krwiodawstwa, ratująca życie chorym ludziom, bardzo się w naszym środowisku rozszerza. Do honorowych dawców należy znaczna grupa młodzieży, a także osób regularnie oddających krew. Klub z racji swojego położenia w mieście Lublin, jest otwarty na każdego człowieka chcącego pomóc swoim bezcennym darem. Warto podkreślić, iż Klub ma charakter ekumeniczny z racji przynależności osób świeckich i duchownych różnych wyznań zamieszkujących Lublin oraz międzynarodowy za sprawą migracji cudzoziemców na Lubelszczyźnie.