Bibliografia publikacji Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej

2019 r.:

 1. lektor Andrzej Boublej, Diecezja Lubelsko-Chełmska, w: Kronika z życia diecezji Cerkwi prawosławnej w Polsce, „Wiadomości PAKP” 1 (2019), nr 350, s. 11.
 2. Słowo wstępne Najprzewielebniejszego Abla, Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego, w: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018, red. J. Charkiewicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2019, s. 3-4.
 3. Jach, Jubileuszowy album, „Wiadomości PAKP” 4 (2019), nr 353, s. 18-19.

2018 r.:

 1. lektor Andrzej Boublej, Diecezja Lubelsko-Chełmska, w: Kronika z życia diecezji Cerkwi prawosławnej w Polsce, „Wiadomości PAKP” 6 (2018), nr 343, s. 11-12.
 2. Wyznania ekumenisty , „Przegląd Prawosławny” 5 (2018), nr 395, s. 42.
 3. Григорій Купріянович, Соборна пам’ять акції «Вісла» у 70-ті ії роковини, „Церковний календар” (2018), с. 127-128.
 4. 15-17 [czerwiec]Festiwal „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe”…, w: Święta i wydarzenia. 2018 Kalendarz [dod. „Przeglądu Prawosławnego” 4 (2018)], kord. H. Kierdelewicz, s. [8].
 5. Uchwycić, utrwalić piękno prawosławia , w: K. Danieluk, A. Rabczuk, Z życia diecezji, „Istocznik” 1 (2018), nr 43, s. 13.
 6. Lublin. Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich , w: K. Danieluk, A. Rabczuk, Z życia diecezji, „Istocznik” 1 (2018), nr 43, s. 21.
 7. O bogactwie i pięknie Prawosławia w Lublinie po raz trzeci , „Biuletyn Informacyjny” 2 (07.2018), nr 80, s. 31-33.
 8. Andrzej Konachowicz, WALENTYNA GROSZEK (30 VII 1936 – 25 XII 2017), „Bibliotekarz Lubelski” (2018), r. LXI, s. 177-178.

2017 r.:

 1. G. Kuprianowicz, Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego , projekt graficzny: T. Oleszczuk, konsultacja merytoryczna: R. Wysocki, ks. A. Konachowicz, współpraca: L. Kuprianowicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Jabłeczna - Kostomłoty 2017.
 2. G. Kuprianowicz, Ogólnometropolitalne obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”, WPAKP 9 (2017), nr 334, s. 3.
 3. 19-21 [maj] Festiwal „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe”…, w: Święta i wydarzenia. 2017 Kalendarz [dod. „Przeglądu Prawosławnego” 4 (2017)], kord. H. Kierdelewicz, s. [5].
 4. Григорій Купріянович, «Сумні дні настали, коли наші люди на захід їхали...», „Над Бугом і Нарвою” 5 (2017), nr 153, s. 10.
 5. S. Wyspiański, Uchwycić, utrwalić piękno prawosławia – nowy album Bractwa, „Biuletyn informacyjny” 4 (2017), nr 78, s. 18.
 6. Lublin. O misji świętych Cyryla i Metodego , w: K. Danieluk, A. Rabczuk, Z życia diecezji, „Istocznik” 4 (2017), nr 42, s. 26-27.
 7. Mapa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2014 , red. ks. A. Konachowicz, S. Mielnik, Lublin 2014, cyt. przez: S. Mielnik, Przestrzeń Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej od 1989 do 2017 roku , „Rocznik Chełmski” 21 (2017), s. 446 [p. 7].

2016 r.:

 1. Andrzej Konachowicz, Konferencja cyrylometodiańska w Lublinie, „Prawosławie Studia Humanistyczno-Społeczne” (2016), t. 2, s. 106-108 [+ s. 109 fotografie].
 2. Festiwal Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina , w: K. Danieluk, A. Rabczuk, Z życia diecezji, „Istocznik” 3 (2016), nr 38, s. 19.
 3. Ks. Andrzej Konachowicz, Ikona jako okno rozmowy z Bogiem, „Istocznik” 3 (2016), nr 38, s. 29.
 4. Andrzej Konachowicz, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie cmentarza prawosławnego przy ul. Lipowej w Lublinie , w: Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – gospodarka – rozwój tom III , Stalowa Wola 2016, s. 133-140.
 5. Partner wydawniczy: „Kronika Katedry Prawosławnej w Lublinie” 1 (31.12.2016), nr 1, red. A. Konachowicz, ISSN 2543-6546, ss. 20.

2015 r.:

 1. G. J. Pelica, LIKP na targach, „Przegląd Prawosławny” 8 (2015), nr 362, s. 62.

Bibliografia fotografii Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej

2016 r.:

 1. [S. Wyspiański, Lubelski Konkurs Plastyczny; na foto: ks. Andrzej Konachowicz, Lublin 21 maja 2016], w: A. Konachowicz, Ikona jako okno rozmowy z Bogiem, „Istocznik” 3 (2016), nr 38, s. 29.
 2. S. Wyspiański, [konferencja, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej; foto: ks. Andrzej Konachowicz, abp Abel, Petar Sotirov, Kamen Rikev, ks. Jerzy Łukaszewicz; Lublin, 12 maja 2016 r.], w: A. Konachowicz, Konferencja cyrylometodiańska w Lublinie, „Prawosławie Studia Humanistyczno-Społeczne” (2016), t. 2, s. 108.
 3. A. Konachowicz, [konferencja, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej; foto: Feliks Czyżewski, Sławomir Wyspiański, Alina Orłowska]; Lublin, 12 maja 2016 r.], w: tamże, s. 108.
 4. Zdj. 13 [Festiwal Wschodniosłowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina; na foto: chór cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Brześciu podczas koncertu w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Lublin 22 maja 2016 r.], w: K. Danieluk, A. Rabczuk, Z życia diecezji, „Istocznik” 3 (2016), nr 38, s. 19.