Projekty zrealizowane przez LIKP
Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”

Czas trwania: 17.11.2014 - 19.12.2014


Publikacja książki pt. „Hierarchia i kler Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2014”

Czas trwania: 17.11.2014 - 29.12.2014


Organizacja Biblioteki Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej. Etap I.

Czas trwania: 18.05.2015 - 31.07.2015


Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie.

Czas trwania: 4.01.2016 - 29.02.2016


Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina.

Czas trwania: 1.04.2016 - 31.07.2016


Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”.

Czas trwania: 18.05.2016 - 30.06.2016


Publikacja książki pt. „Bibliografia duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2015”.

Czas trwania: 13.12.2016 - 31.12.2016