Projekty zrealizowane przez LIKP
Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”

Czas trwania: 17.11.2014 - 19.12.2014


Publikacja książki pt. „Hierarchia i kler Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2014”

Czas trwania: 17.11.2014 - 29.12.2014


Organizacja Biblioteki Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej. Etap I.

Czas trwania: 18.05.2015 - 31.07.2015


Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Lublinie.

Czas trwania: 4.01.2016 - 29.02.2016


Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina.

Czas trwania: 1.04.2016 - 31.07.2016


Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”.

Czas trwania: 18.05.2016 - 30.06.2016


Publikacja książki pt. „Bibliografia duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2015”.

Czas trwania: 13.12.2016 - 31.12.2016

W 2017 roku Instytut realizował następujące zadania we współpracy administracją publiczną:


• był organizatorem II edycji festiwalu "Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina", na które także otrzymał dotację Gminy Lublin z siedzibą w Lublinie.• Publikacja książki pt. „Wydawnictwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2017”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;• Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;W 2018 roku Instytut realizował następujące zadania we współpracy administracją publiczną:• organizacja koncertu "Wieczoru kolęd wschodniosłowiańskich", który odbył się w Lublinie;• był organizatorem III edycji festiwalu " Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe Lublina", przy wsparciu dotacji Gminy Lublin z siedzibą w Lublinie;• organizacja koncertu muzyki cerkiewnej poświęcony 80-tej rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju;• organizacja koncertu „Wieczór Kolęd Wschodniosłowiańskich w Biłgoraju”, Urząd Miasta w Biłgoraju.W 2019 roku Instytut realizował następujące zadania we współpracy administracją publiczną:• Promocja albumu Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018, red. J. Charkiewicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2019, połączona z koncertem chórów. Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie