Wydawnictwa Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2014 [mapa], red. A. Konachowicz, S. Mielnik, wyd. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ISBN 978-83-938799-1-5, format A2, Lublin 2014 [stan na: 25.03.2014 r.].


• „Українці у Фетерів. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”, nr 1-2 (3-4), wyd. A. Konachowicz, ISSN 2300-4886, Lublin 2014, ss. 16.• Ks. Andrzej Konachowicz, Hierarcha i kler Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2014, wyd. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ISBN 978-83-939799-0-8, Lublin 2014, ss. 161.• A. Konachowicz, Bibliografia publikacji duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2015, wyd. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ISBN 978-83-939799-2-2, Lublin 2016, ss. 168.Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji. Polesie Lubelskie, mapa szlaku rowerowego 1:35 000, red. T. Łotysz, A. Świć, A. Konachowicz, Fundacja Dialog Narodów, wyd. Fundacja Dialog Narodów, partner Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ISBN 978-83-925882-5-2, Lublin 2016.• „Kronika Katedry Prawosławnej w Lublinie” 1 (31.12.2016), nr 1, red. A. Konachowicz, partner wyd. Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, ISSN 2543-6546, ss. 20.• G. Kuprianowicz, G. Kuprianowicz, Sumni dni nastały… Akcja „Wisła” (1947) i jej skutki dla Kościoła prawosławnego, projekt graficzny: T. Oleszczuk, konsultacja merytoryczna: R. Wysocki, A. Konachowicz, współpraca: L. Kuprianowicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Jabłeczna - Kostomłoty 2017.• „Українці у Фетерів. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”, nr 1-2 (31.12.2017), nr 9-10, wyd. A. Konachowicz, ISSN 2300-4886, ss. 8.Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2018, red. J. Charkiewicz, wyd. Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Lublin 2019, ss. 320.