Święty Serafin (Zahorowski)
Święty Serafin (Zahorowski) urodził się 27 lutego 1872 r. w mieście Achtyrka w guberni charkowskiej na Ukrainie. Na chrzcie dano mu imię Mikołaj. Jego ojciec Michał był diakonem w miejscowej cerkwi. Mikołaj wstąpił do Seminarium Duchownego , gdzie był jednym z najlepszych uczniów. Ukończył je w 1894 r., ożenił się z Elżbietą Iwanowną i przyjął święcenia kapłańskie. Służył najpierw we wsi Policzkowska, później w Małyżino, a w od 1908 roku – w Charkowie.

Gromadziła się wokół niego grupa niewiast chcących poświęcić się życiu mniszemu, udzielał im wielu rad. Otrzymał również pozwolenie na niesienie posługi starostwa. Wraz z rozpoczęciem rewolucji 1917 bolszewicy zaczęli nakłaniać duchownego do współpracy. Nie zgodził się, mówiąc, że służy Bogu Jedynemu. W 1918 roku został aresztowany i wtrącony do więzienia. Później sytuacja się powtórzyła, już w Charkowie. Za kazania w języku antyradzieckim wydalony z miasta na trzy lata.

17 stycznia 1930 roku został ponownie aresztowany i wtrącony do więzienia, w którym było tak mało miejsce, że przez dziewięć dni i nocy musiał stać.. Skazano go na pięć lat obozu koncentracyjnego , natomiast piętnaście dni później z transportem więźniów wyjechał na Wyspy Sołowieckie. Będąc tam, już jako wdowiec, przyjął śluby monastyczne, otrzymując imię Serafin.

Po powrocie do Charkowa sprawował nabożeństwa w domu, kierował też żeńskim monasterem, postrzygał kolejne siostry. We wrześniu 1943 roku mnich przybył do Przemyśla. Doznał tam udaru mózgu, trafił do szpitala. Zmarł w przededniu święta Opieki Matki Bożej, 30 września (nowy styl). Pochowany na miejskim cmentarzu. Decyzją Prokuratury Okręgu Charkowskiego z 30 grudnia 1922 roku o. Serafin został zrehabilitowany. Cerkiew Prawosławna zaliczyła go do grona świętych, jako świętego mnicha i wyznawcę (prepodobnoispowiednika) Serafina.

Jego pamięć Cerkiew prawosławna czci dwukrotnie: 19 maja/1 czerwca – w dniu pamięci charkowskich świętych oraz wraz z innymi męczennikami i wyznawcami rosyjskimi XX wieku – w pierwszą niedzielę po 25 stycznia/7 lutego.

26 lipca 2011 roku relikwie św. Serafina zostały przez duchownych odkopane z ziemi przemyskiego cmentarza i przewiezione do lubelskiej katedry do modlitewnej adoracji.