Diecezjalny OKP „Frontida” w Siedlcach

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Frontida” w Siedlcach

Funkcjonuje od 11 marca 2011 roku.

 

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Frontida” w Siedlcach ma na celu krzewienie i umacnianie świadomości wyznawców Kościoła Prawosławnego. Przybliżanie i pokazywanie bogactwa i dziedzictwa wielowiekowej kultury prawosławnej na tych terenach. Kształcenie, szkolenie i edukacja w najprzeróżniejszych dziedzinach takich jak: religijnej, kulturalnej oraz z zakresu historii. 

Odbywa się to wszystko między innymi po przez: 

co tygodniowe zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą 
co tygodniowe próby chórów 
co miesięczne otwarte wykłady w ramach siedleckiego Diecezjalnego Ośrodeka Kultury Prawosławnej „Frontida”  
organizację różnego rodzaju koncertów muzyki cerkiewnej oraz kolęd, konferencji naukowych, wystaw fotograficznych oraz imprez integracyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Dyrektor DOKP "Frontida" - ks. prot. Sławomir Kochan


Kontakt:

 ul. Brzeska 15
08-110 Siedlce
tel. (25) 644-56-11