Chełmskie Centrum KP

Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie

Funkcjonuje od 28 listopada 2009 roku. 

Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej ma na celu krzewienie i umacnianie świadomości wyznawców Kościoła Prawosławnego. Przybliżanie i pokazywanie bogactwa i dziedzictwa wielowiekowej kultury prawosławnej na tych terenach. Kształcenie, szkolenie i edukacja w najprzeróżniejszych dziedzinach takich jak: religijnej, kulturalnej oraz z zakresu historii.

Odbywa się to wszystko między innymi po przez:

co tygodniowe zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
co tygodniowe próby chórów
co miesięczne otwarte wykłady w ramach chełmskiego Instytutu Prawosławnego
organizację różnego rodzaju koncertów muzyki cerkiewnej oraz kolęd, konferencji naukowych, wystaw fotograficznych oraz imprez integracyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Dyrektor ChCKP - ks. prot. Jan Łukaszuk

Sekretarz ChCKP - diakon Wadim Sztemburskij


Kontakt:
ul. H. Sienkiewicza 1
22-100 Chełm 
tel.  82 565 24 80