Nadbużańskie Centrum KP

Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu

Funkcjonuje od 29 listopada 2009 roku. 

Nadbużańskie Centrum Kultury Prawosławnej ma na celu krzewienie i umacnianie świadomości wyznawców Kościoła Prawosławnego. Przybliżanie i pokazywanie bogactwa i dziedzictwa wielowiekowej kultury prawosławnej na tych terenach. Kształcenie, szkolenie i edukacja w najprzeróżniejszych dziedzinach takich jak: religijnej, kulturalnej oraz z zakresu historii.

Odbywa się to wszystko między innymi po przez:

co tygodniowe zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
co tygodniowe próby chórów
co miesięczne otwarte wykłady w ramach terespolskiego Instytutu Prawosławnego
organizację różnego rodzaju koncertów muzyki cerkiewnej oraz kolęd, konferencji naukowych, wystaw fotograficznych oraz imprez integracyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor NCKP - ks. prot. Jarosław Łoś
Sekretarz NCKP - lektor Mirosław Korowaj

Kontakt:
ul. Cerkiewna 2
21-550 Terespol
tel. 83 375 30 00