W 2008 roku Cerkiew w Polsce uroczyście obchodziła piątą rocznicę kanonizacji św. św. Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej.

 Lata przymusowej ateizacji w XXw. w znacznej części Europy, szczególnie zaś na wschodzie kontynentu oraz czasy zawieruch wojennych stały się okresem uwolnienia najgorszych ludzkich instynktów i zachwiania zasad chrześcijańskiej moralności, bezwzględnej walki z religią i wiarą, potęgowanej w niektórych miejscach waśniami na tle religijnym, narodowościowym, sąsiedzkim. Był to czas wielkiej próby oraz świadectwa wiary i wierności tradycji prawosławnej. Czas ten stał się okresem męczeństwa dziesiątków, a nawet setek tysięcy chrześcijan, co dotknęło zwłaszcza obszarów, które stały się terenami walki z religią i przymusowej ateizacji. Czas ten dla całej ludzkości stał się doświadczeniem nigdy wcześniej nie znanego w takim wymiarze ataku sił zła, dążących do zniszczenia w człowieku obrazu Bożego. W sposób szczególny cierpienie i męczeństwo stały się udziałem Cerkwi prawosławnej, które w tym okresie nie ominęły też naszych ziem oraz wiernych.