Spis biskupów chełmskich, lubelskich, chełmsko-podlaskich i lubelsko – chełmskich (od XIII w.)

Biskupi chełmscy (1245 – 1633)

Cyryl (1242 – 1245 bp uhruski; 1245 – 1250)
Jan 1250 – 1280
Grzegorz I Ok. 1328 – 1335
Kalikst Ok. 1376
Stefan b. d.
Teodozjusz I b. d.
Nestor b. d.
Sylwester I Ok. 1392
Józef II Do 1414
Charyton (Ugrowiecki) 1414 – 1428
Ks. Tomasz (p.o.) 1428 – 1432
Grzegorz II (Depułtycki) 1432 – 1468
Sylwester II 1468 – 1471
Gerasim (Bezki) 1471 – 1494
Szymon (Bugak) 1494 – 1504
Filaret (Obłaźnicki) 1507 – 1533
Jan (Sosnowski) 1533 – 1545
Bazyli (Baka) 1546 – 1552
Teodozjusz (Łazowski) 1552 – 1565
Zachariasz (Iljaszewicz) 1566 - 1577
Leoncjusz (Pełczyński) 1577 – 1585
Dionizy (Zbirujski) 1585 – 1596; do 1603 r. bp unicki
Paisjusz (Czerkawski) 1621 - 1633

Biskupi lubelscy – wikariusze diecezji chełmsko – warszawskiej (1875 – 1905)

Marceli (Popiel) 8 lipca 1875 – 9 grudnia 1878
Modest (Strelbicki) 9 grudnia 1878 – 7 czerwca 1885
Flawian (Gorodecki) 29 czerwca 1885 – 14 grudnia 1891
Gedeon (Pokrowski) 12 stycznia 1892 – 22 grudnia 1896
Tichon (Bielawin) 19 października 1897 – 14 września 1898
Herman (Iwanow) 1 listopada 1898 – 5 grudnia 1902
Eulogiusz (Gieorgijewski) 12 stycznia 1903 – 18 lipca 1905

Biskupi chełmscy i lubelscy (1905 – 1922)

Eulogiusz (Gieorgijewski) 18 lipca 1905 – 20 maja 1912
Atanazy (Gribanowski) 14 maja 1914 – 10 października 1915
Dionizy (Waledyński) [p.o.] 1918 – 1920
Sergiusz (Korolow) [bp bialski] 8 kwietnia 1920 – 8 maja 1922

Biskupi lubelscy – wikariusze diecezji chełmsko – warszawskiej (1922 – 1944)

Antoni (Marcenko) 25 lutego 1922 – 15 maja 1930
Sawa (Sowietow) 3 kwietnia 1932 – 27 lutego 1937
Tymoteusz (Szretter) 27 lutego 1938 – 10 sierpnia 1944

Arcybiskupi i biskupi chełmsko – podlascy (1940 – 1946)

Hilarion (Ohijenko) 19 października 1940 – 18 marca 1944
Tymoteusz (Szretter) 10 sierpnia 1944 – 15 lipca 1946

Biskupi lubelscy – wikariusze arcybiskupstwa warszawsko - bielskiego (1946 – 1983)

Nikanor (Niesłuchowski) 28 stycznia 1968 – 5 maja 1966
Aleksy (Jaroszuk) 17 grudnia 1969 – 16 stycznia 1970
Szymon (Romańczuk) 26 listopada 1979 – 18 sierpnia 1981
Adam (Dubec) 30 stycznia 1983 – 22 września 1983

Arcybiskupi lubelsko – chełmscy (1989 - ...)

Abel (Popławski) 25 marca 1989 – do chwili obecnej

 

Stefan Dmitruk
Na podst.:
A. Mironowicz, Kościół Prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX w., Białystok 2005, s. 381 – 387.
G. J. Pelica, Kościół Prawosławny w województwie lubelskim (1918 – 1939), Lublin2007, s. 373 – 374.