Podlaskie Centrum KP

Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej

Funkcjonuje od 30 listopada 2007 roku.


Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej ma na celu krzewienie i umacnianie świadomości wyznawców Kościoła Prawosławnego. Przybliżanie i pokazywanie bogactwa i dziedzictwa wielowiekowej kultury prawosławnej na tych terenach. Kształcenie, szkolenie i edukacja w najprzeróżniejszych dziedzinach takich jak: religijnej, kulturalnej oraz z zakresu historii.

Odbywa się to wszystko między innymi po przez:

co tygodniowe zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
co tygodniowe próby chórów
co miesięczne otwarte wykłady w ramach bialskopodlaskiego Instytutu Prawosławnego
organizację różnego rodzaju koncertów muzyki cerkiewnej oraz kolęd, konferencji naukowych, wystaw fotograficznych oraz imprez integracyjno edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Dyrektor PCKP - ks. prot. Andrzej Pugacewicz

Sekretarz PCKP - ks. prot. Marcin Gosćik


Kontakt:
ul. Żytnia 14
21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 25 53
tel. 83 343 83 83