Święty kapłan-męczennik Mikołaj (Holc)

Święty męczennik Mikołaj urodził się w 1907 r. we wsi Kotlaczów (pow. żytomierski) na wschodnim Wołyniu w wieloetnicznej rodzinie Holców. Po pierwszej wojnie światowej wraz z rodzicami zamieszkał w historycznym mieście Włodzimierzu Wołyńskim. Poczuł powołanie do służby w Kościele i w latach trzydziestych odbył studia teologiczne w Bułgarii.

Po ukończeniu studiów zawarł związek małżeński. Następnie, jesienią 1935 r., otrzymał święcenia kapłańskie. Młodego duchownego skierowano do wsi Obsza na Biłgorajszczyźnie, gdzie został wikariuszem parafii prawosławnej w Babicach. Pracę duszpasterską o. Mikołaj rozpoczynał w trudnych warunkach, jako duchowny nieetatowy utrzymywał się jedynie z ofiar wiernych. W sytuacji wywierania nacisku przez władze państwowe na Kościół prawosławny stawał przed trudnymi wyborami.

Po dwóch latach, w 1937 r., o. Mikołaja przeniesiono do Diecezji Wołyńskiej. Mianowany został wikariuszem parafii prawosławnej w Długoszyjach (pow. dubieński). Przeniesiony następnie do wsi Kohylno (pow. włodzimierski), należącej do katedralnej parafii prawosławnej we Włodzimierzu Wołyńskim, objął tam stanowisko wikariusza soboru.

W latach wojny św. Mikołaj powrócił na Chełmszczyznę. Został proboszczem parafii prawosławnej w Nowosiółkach koło Poturzyna na Tomaszowszczyźnie. W tych tragicznych czasach pomógł w uniknięciu dramatycznego losu wielu ludziom, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. W swych działaniach przejawiał wiele determinacji i odwagi.

Męczeńska śmierć spotkała go wraz z grupą parafian w Nowosiółkach w kwietniu 1944 r. Przemocą zabrany przez oprawców ze świątyni, gdzie wcześniej udzielił sakramentu chrztu, został wywieziony za wieś i przed śmiercią poddany torturom.

Św. męczennik Mikołaj pochowany został w Nowosiółkach obok miejsca, gdzie stała cerkiew zburzona w 1938 r. Nie udało się ustalić dokładnego miejsca spoczynku relikwii świętego. Obecnie na tym miejscu jest pole orne.