Ikona Bogarodzicy "Błogosławione Niebo"
/Ikona Bożijej Matieri Błahodatnoje Niebo/

Ikona Bogarodzicy "Błogosławione Niebo" znajduje się w ikonostasie Soboru Archangielskiego na moskiewskim Kremlu.

Historia ikony sięga XV w. i miasta Smoleńska. Córka wielkiego księcia litewskiego Witolda Zofia wyszła za mąż za wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla Dimitriewicza. W znajdującym się wówczas w granicach Litwy Smoleńsku przebywała ciesząca się dużą czcią wiernych ikona Matki Bożej. Jadąc do Moskwy księżna Zofia wzięła cudowną ikonę ze sobą. Tam znalazła ona swe stałe miejsce na Kremlu w Soborze Archangielskim.

Ikona Bogarodzicy "Błogosławione Niebo" często nazywana jest też "Jakże Ciebie nazwiemy?" (pytanie pochodzi z pierwszej godzinki kanonicznej - czasy).

Na ikonie przedstawiona jest postać stojącej Bogarodzicy, co w prawosławnej ikonografii nie jest częste. Na lewej ręce Bogarodzica trzyma młodego Chrystusa, a głowy obu postaci wieńczą korony - symbole ich władzy duchowej. Na wszystkie strony od Chrystusa i Bogarodzicy rozchodzą się promienie, które 
tworzą złotą poświatę. Wszystko otacza purpurowe tło będące symbolem Bożej chwały. Cała ikona jest jakby oknem w inny świat i przypomina widzenie św. ewangelisty i apostoła Jana Teologa: "I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd..." (Obj 12, 1).

Święto Ikony Bogarodzicy "Błogosławione Niebo" obchodzone jest 6/19 marca oraz w niedzielę Wszystkich Świętych. 


Jarosław Charkiewicz