Ikona Bogarodzicy "Pocieszycielka"
/Ikona Bożijej Matieri "Otrada ili Utieszenije"/

Watopedska Ikona Matki Bożej "Pocieszycielka" znajduje się w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Monasterze Watopedu na Świętej Górze Atos.

W 395 r. niedaleko od monasteru wypadł ze statku do morza syn cesarza Teodozjusza Wielkiego królewicz Arkadiusz. Statek przybił do brzegu i towarzysze królewicza zaczęli szukać jego ciała. Zmęczeni poszukiwaniami podeszli do jednego z krzaków i tam znaleźli śpiącego spokojnie chłopca. Młodzieniec opowiedział, jak dzięki cudownej pomocy Matki Bożej cały i zdrowy został przeniesiony przez fale na brzeg. Od tej pory monaster otrzymał nazwę "Watoped", (z języka greckiego oznacza "krzak dziecka"). Z wdzięczności za cudowne uratowanie syna Teodozjusz Wielki szczodrze wynagrodził wspólnotę.

W 807 r. na Świętą Górę Atos wdarli się złoczyńcy i zaczaili się w zaroślach koło Monasteru Watopedskiego. Planowali o świcie, gdy bramy wspólnoty zostaną otwarte, wedrzeć się do środka i zrabować znajdujące się tam kosztowności.

W monasterze zakończyła się jutrznia i bracia rozeszli się do swoich cel na odpoczynek. W cerkwi pozostał tylko przełożony. Nieoczekiwanie Matka Boża, znajdująca się na ikonie obok zwróciła ku niemu Swe oblicze i ostrzegła, aby tego dnia nie otwierać wrót monasteru. W tym czasie Jezus Chrystus próbował zasłonić Swą rączką usta Matki, aby nie ostrzegała mnichów i pozwoliła ich ukarać. Ona jednak, chwytając za rączkę Chrystusa powtórzyła swe ostrzeżenie. Ihumen, oszołomiony tym co ujrzał, podjął odpowiednie kroki i zapobiegł nieszczęściu. Od tej pory ikonę zaczęto nazywać "Pocieszycielką".

Na Watopedskiej ikonie Matka Boża zwrócona jest w kierunku Swego prawego ramienia. Przytrzymuje rączkę Jezusa Chrystusa, Który próbuje zasłonić usta Swej Matce.

Święto Watopedskiej Ikony Matki Bożej "Pocieszycielka" obchodzone jest 21 stycznia/3 lutego.


Jarosław Charkiewicz