Chersońska Ikona Bogarodzicy
/Korsunskaja Ikona Bożijej Matieri/

Chersońska Ikona Matki Bożej zgodnie z tradycją została napisana przez ewangelistę Łukasza.

Jedna z wersji historii ikony mówi, że w 988 r., podczas chrztu Rusi, została ona przeniesiona z greckiego wówczas Chersonu do Kijowa. Stamtąd przeniesiono ją do Nowogrodu, a później do Moskwy, gdzie umieszczono w soborze Zaśnięcia Matki Bożej

Druga, o wiele bardziej szeroka, wersja mówi, że ikona ta została przeniesiona na Ruś dopiero w końcu XII w. Uczyniła to córka księcia połockiego Jerzego Predsława, która z czasem została znaną księżną-mniszką Eufrozyną z Połocka. Bogobojna księżna założyła żeński monaster z kamienną cerkwią ku czci Zbawiciela. Kiedy wspólnota okrzepła, postanowiła wznieść następną świątynię, tym razem ku czci Bogarodzicy i ozdobić ją starożytną ikoną Matki Bożej, którą według tradycji napisał sam ewangelista Łukasz.

Księżna Eufrozyna zdecydowała się wejść z posiadanie ikony korzystając z pośrednictwa spokrewnionego z książętami połockimi greckiego rodu Komnien. Wysłała do cesarza Michała i patriarchy Łukasza swojego sługę Michała ze szczodrymi darami. Jej prośba została spełniona i ikona została przywieziona na Ruś. Księżna przyjęła dar z wielką radością, ozdobiła ikonę złotem i drogimi kamieniami oraz w 1173 r. umieściła ją w nowo zbudowanej świątyni Bogarodzicy. Przebywała w niej przez ponad 60 lat, niejednokrotnie będąc źródłem cudownych uzdrowień modlących się przed nią pielgrzymów

W 1239 r. książę Aleksander Newski ożenił się z córką księcia połockiego Briaczysławą. Uroczystości miały miejsce w mieście Toropiec, w tej samej cerkwi, gdzie księżna pozostawiła przywiezioną ze sobą ikonę Matki Bożej.

Na odwrotnej stronie ikony znajduje się wizerunek św. Mikołaja.

Święto Chersońskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 9/22 października. 


Jarosław Charkiewicz