Ikona Bogarodzicy "Przepowiadająca"
/Ikona Bożijej Matieri "Predwozwiestitielnica"/

Ikona Matki Bożej "Przepowiadająca" jest jedną z cudownych ikon Bogarodzicy przebywających do wieków w Monasterze Watopedu na Świętej Górze Atos. Z ikoną tą związana jest następująca historia.

W 382 r. mieszkająca w Rzymie córka cesarza Teodozjusza Wielkiego Placyda, zapragnęła odwiedzić swego brata Arkadiusza w Konstantynopolu. Przepływając niedaleko od Świętej Góry Atos postanowiła zobaczyć znajdujący się tam, a będący pod specjalną opieką jej ojca, Monaster Watopedu.

Statek zboczył z kursu i przybił do Atosu. Mnisi Monasteru Watopedu wyszli na spotkanie wysokiej rangi gościa. Z pokładu statku Placydia przekazała im swoje życzenie odwiedzenia wspólnoty. Na Świętej Górze Atos istnieje do dziś zwyczaj zakazujący wstępu kobietom. Pomimo to, bacząc na ton Placydy oraz rangę gościa, bracia postanowili uczynić wyjątek.

Po przybyciu do głównej świątyni monasteru - cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy - mnisi weszli głównym wejściem. Córka cesarza Teodozjusza, bądź to przez pokorę, bądź też z uczucia swej niegodności przebywania na tym świętym miejscu, nie zdecydowała się wejść do soboru głównym wejściem. Skierowała swe kroki do wejścia bocznego. Tam jednak, zaraz po przekroczeniu progu nieoczekiwanie usłyszała groźny głos: "Po co tu wchodzisz? Tutaj są mnisi, a ty jesteś kobietą... Zatrzymaj się! Nie idź dalej, w przeciwnym razie zostaniesz srogo ukarana".

Wystraszona Placyda zrozumiała swój grzech, padła na kolana i ze łzami prosiła Matkę Bożą o wybaczenie. Później zaś, z wdzięczności, iż nie została ukarana, rozkazała zbudować cerkiew św. Dymitra Sołuńskiego. W miejscu, gdzie usłyszała głos Bogarodzicy poleciła umieścić ikonę Matki Bożej, którą nazwano "Przepowiadającą". Od tej chwili starcy postanowili nie robić żadnych wyjątków w odwiedzaniu Atosu przez kobiety.

Święto Ikony Matki Bożej "Przepowiadająca" obchodzone jest 21 stycznia/3 lutego.


Jarosław Charkiewicz