Akatystowa Ikona Bogarodzicy
/Akafistnaja Ikona Bożijej Matieri/

Akatystowa-Chilendarska Ikona Bogarodzicy znajduje się w Monasterze Chilendarskim na Świętej Górze Atos. Poza nią w tym monasterze znajdują się też inne, równie czczone ikony Bogarodzicy: "Trójręka", "Karmiąca Mlekiem" oraz "Popska".

Z Akatystowo-Chilendarską ikoną Bogarodzicy wiąże się następująca legenda. Kiedy św. Sawa Serbski rozpoczął budowę Monasteru Chilendarskiego, stojąc na modlitwie przed tą ikoną otrzymał od Bogarodzicy objawienie. Bogarodzica wskazywała mu położone nie opodal monasteru miejsce, w którym znajdował się skarb. Historia mówi, iż rzeczywiście w miejscu wskazanym przez Matkę Bożą św. Sawa odnalazł kosztowności, które przeznaczył na szybką rozbudowę monasteru. 

Z  ikoną tą wiąże się jeszcze jedna interesująca opowieść. W 1837 r. przez nieostrożność jednego z mnichów w głównej świątyni monasteru, w której znajdowała się ta ikona, wybuchł pożar. Znajdująca się w ikonostasie Akatystowo-Chilendarska Ikona Bogarodzicy ocalała jako jedyna z doszczętnie spalonego ikonostasu. Ponieważ w czasie pożaru właśnie przed tą ikoną
czytany był akatyst do Bogarodzicy, do nazwy ikony "Chilendarska" dołączono słowo "Akatystowa".

Poza Akatystowo-Chilendarską Ikoną Matki Bożej na Świętej Górze Atos znajduje się jeszcze jedna ikona o zbliżonej nazwie. Nazwana jest Zografsko-Akatystową, znajduje się w Monasterze Zografu, a święto tej ikony obchodzone jest 10/23 października.

Święto Akatystowo-Chilendarskiej Ikony Bogarodzicy obchodzone jest 12/25 stycznia.


Jarosław Charkiewicz