Nowogrodzka Ikona Bogarodzicy "Znak"
/Nowgorodskaja ikona Bożijej Matieri "Znamienije"/

Nowogrodzka Ikona Matki Bożej "Znak" należy do najbardziej czczonych ikona Bogarodzicy. Ikony tego typu pojawiły się w Rosji bardzo wcześnie, a nazwę swą zyskały od cudownych znaków, jakie ukazywały ludziom.

W 1170 r. podczas ciężkich walk na Rusi na ziemie nowogrodzkie ruszyły zjednoczone wojska książąt ruskich, aby podbić wolne miasto. Wszyscy mieszkańcy Nowogrodu dniem i nocą modlili się prosząc Boga o ocalenie. Arcybiskup Jan Nowogrodzki modląc się przed ikoną Chrystusa usłyszał głos: "Idź do cerkwi Zbawiciela, weź ikonę Matki Bożej i postaw ją na warownię naprzeciw żołnierzy". Po odsłużeniu molebna w cerkwi Zbawiciela, arcybiskup Jan w obecności modlącego się ludu zaniósł ikonę na mury miasta. Kiedy wojska okrążające Nowogród rozpoczęły natarcie i zasypały jego obrońców gradem strzał, jedna z nich trafiła w ikonę, która odwróciła się ku miastu, a z oczu Bogarodzicy pociekły łzy, które zrosiły szaty władyki.

W tym momencie wojska ruskie ogarnął nieopisany strach. Odstąpiły od murów miasta i zostały przepędzone. Od tego czasu ikonę zaczęto nazywać "Znak". Zdarzenie to miało miejsce 25 lutego, lecz w związku z tym, że dzień ten zazwyczaj wypada w czasie Wielkiego Postu, święto Nowogrodzkiej Ikony Matki Bożej "Znak" zostało przeniesione na 27 listopada.W 1352 r. zostali uzdrowieni
modlący się przed ikoną chorzy na dżumę. W 1354 r. mieszkańcy Nowogrodu wznieśli cerkiew poświęconą tej ikonie, do której w 1356 r. ją przeniesiono. Wkrótce cerkiew została świątynią Monasteru Znamienskiego.

W ciągu ostatnich stuleci przed licznymi kopiami Nowogrodzkiej Ikony Matki Bożej "Znak" miało miejsce wiele cudów. Do najbardziej znanych i czczonych kopii tego typu należą: Mirożska, Abałacka, Carskosielska, Kursko-Korzenna, Wołogodzka, Włodzimierska, Sołowiecka i Sankt-Petersburska.

Święto Nowogrodzkiej Ikony Matki Bożej "Znak" obchodzone jest 27 listopada/10 grudnia.


Jarosław Charkiewicz