Ikona Bogarodzicy "Niewiędnący Kwiat"
/Ikona Bożijej Matieri "Nieuwiadajemyj Cwiet"/

Ikona Matki Bożej "Niewiędnący Kwiat" nie jest często spotykana w prawosławnych świątyniach. Jej nazwa posiada symboliczne znaczenie. Przedstawiony na ikonie w rękach Matki Bożej kwiat lilii metaforycznie oznacza nigdy nie więdnący kwiat dziewictwa i niepokalaności Bogarodzicy.

Prawosławna ikonografia zna kilka różnych ikon Matki Bożej noszących nazwę "Niewiędnący Kwiat". Na każdej przedstawiana jest Bogarodzica z Dzieciątkiem, z tym, że Chrystus siedzi na kolanach Matki po prawej lub lewej stronie. Matka Boża przytrzymując ręką Swego Syna z miłością patrzy na Niego. Zależnie od wariantu ikony kwiat lilii znajduje się w ręce Bogarodzicy lub Chrystusa.

Do najbardziej znanych ikon o takiej nazwie należą te, które znajdują się w różnych świątyniach Rosji. Jedna z nich znalazła swoje miejsce w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w moskiewskiej dzielnicy Mogilce (tam pamięć tej ikony świętowana jest 31 grudnia/13 stycznia). Ikony o tej nazwie posiadały: Monaster Ardatowski koło Arzamasu, Monaster Aleksiejewski w Moskwie, parafialne świątynie miast Kungura, Kadom, Woroneż. Prawdopodobnie najstarsza ikona Matki Bożej o takiej nazwie znajduje się w cerkwi św. Mikołaja we wsi Budiszcz niedaleko Połtawy. Do naszych czasów nie dotarły niestety historie związane z wysławieniem tych ikon.

Święto Ikony Matki Bożej "Niewiędnący Kwiat" obchodzone jest 3/20 kwietnia.


Jarosław Charkiewicz