Ikona Bogarodzicy "Nieoczekiwana Radość"
/Ikona Bożijej Matieri "Nieczajannaja Radost'"/

Ikona Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość" została nazwana tak na pamiątkę uzdrowienia grzesznika modlącego się do Matki Bożej.

Opowieść związana z powstaniem tej ikony mówi o tym, jak pewien człowiek o złych i grzesznych nawykach miał w domu ikonę Matki Bożej. Wychodząc na swój proceder miał zwyczaj modlić się przed nią słowami archanioła Gabriela: "Raduj się Dobro Czyniąca...". Pewnego razu modląc się poczuł, że ogarnia go wielki strach. Spojrzał na ikonę i zobaczył, że na rękach i nogach Chrystusa pojawiły się krwawiące rany. Upadł na ziemię i z przerażeniem zapytał: "O Boże mój, któż Ci to uczynił?". W odpowiedzi rozległ się głos: "To ty i tobie podobni grzesznicy od nowa swoimi grzechami krzyżujecie Syna Mojego, tak jak kiedyś Żydzi....".

Wstrząśnięty do głębi, ze skruszonym sercem grzesznik zaczął gorliwie modlić się do Bogarodzicy, prosząc o wybaczenie i wstawiennictwo przed Jezusem Chrystusem. Długo Matka Boża prosiła Swego Syna o wybaczenie grzechów złoczyńcy, aż Bóg
przebaczył mu je. Uświadamiając sobie głębię upadku człowiek ów z pomocą Bożą pozostawił dotychczasowe grzeszne życie. Do końca swych dni ze łzami i dziękczynieniem modlił się do Matki Bożej, dzięki wstawiennictwu której otrzymał nieoczekiwaną radość, przebaczenie i odpuszczenie grzechów.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia napisano ikonę Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość". Przedstawia ona człowieka modlącego się na kolanach przed ikoną Matki Bożej. Pod ikoną widnieje napis nawiązujący do historii nawróconego złoczyńcy.

Ikona Matki Bożej jest szczególnie czczona w Rosji, gdzie powstało wiele jej kopii będących często cudotwórczymi. Wyjątkowo dużo ikon tego typu, napisanych głównie w pierwszej połowie XIX w., znajduje się w Moskwie.

Święto Ikony Matki Bożej "Nieoczekiwana Radość" obchodzone jest 1/14 maja i 9/22 grudnia.


Jarosław Charkiewicz