Ikona Bogarodzicy "Miłościwa"
/Ikona Bożijej Matieri "Miłostiwaja-Kikkskaja"/

Ikona Matki Bożej "Miłościwa" zgodnie z tradycją została napisana przez ewangelistę Łukasza. Tę i dwie inne ikony wysłał on do Egiptu. Kiedy jednak zaczęły się tu prześladowania chrześcijan w 980 r. ikonę przekazano statkiem do Konstantynopola. Po drodze statek zdobyli Saraceni, w ręce których dostała się również ikona Matki Bożej. Zostali oni jednak pojmani przez Greków, którzy przekazali ją do stolicy. W Konstantynopolu ikona Bogarodzicy przebywała aż do końca XII w., kiedy przewieziono ją na Cypr. Związane to było z następującym wydarzeniem.

Pewnego razu władca Cypru Manuel Butomit polując w górach zabłądził. Przypadkowo spotkał tam mieszkającego w grocie mnicha-pustelnika o imieniu Izajasz, który nie chcąc z nikim rozmawiać uciekł. Rozgniewany władca złapał go i zbił. Od tego wydarzenia minęło niewiele czasu, gdy Manuel zachorował. Zrozumiał wówczas, że przyczyną jego cierpienia jest grzech, którego dopuścił się niedawno w górach. Zaczął wówczas modlić się do Boga prosząc, by przywrócił mu zdrowie.
W tym samym czasie starzec Izajasz miał sen, w którym Bóg polecił mu, aby gdy zjawi się u niego Manuel, przykazał mu sprowadzić z Konstantynopola na Cypr starożytną i konę Matki Bożej. Dopiero wówczas władca miał odzyskać zdrowie. Tak też się stało. Ikonę uroczyście przewieziono na Cypr, do starca Izajasza, gdzie wkrótce powstał monaster. Stała się ona największą świętością, przynoszącą i w późniejszym okresie pomoc modlącym się przed nią chorym.

W 1751 r. podczas remontu monasteru po pożarze, sklepienie ukończonej już świątyni zawaliło się na głowy budowniczych. Jednak Matka Boża, poprzez Swą ikonę "Miłościwa" wszystkich zachowała przy życiu. Niedługo przed tym zdarzeniem kilku braci widziało jaśniejącą światłem kobietę, która obchodziła wkoło monaster.

Święto Ikony Matki Bożej „Miłościwa” obchodzone jest 12/25 listopada oraz 26 grudnia/8 stycznia.


Jarosław Charkiewicz