Kupiacicka Ikona Bogarodzicy
/Kupiatitskaja ikona Bożijej Matieri/

Kupiacicka Ikona Matki Bożej objawiła się w 1180 r. w następujących okolicznościach.

W położonej niedaleko Mińska wsi Kupiacice mieszkała dziewczynka o imieniu Anna. Często pasała stado owiec swojego ojca. Pewnego razu czyniąc to zauważyła wydobywające się spomiędzy drzew jasne światło. Podeszła bliżej i ujrzała na jednym z drzew niewielki krzyż. Zdjęła go i odniosła do domu chowając od domowników. Następnego dnia sytuacja powtórzyła się. Na tym samym drzewie, w tym samym miejscu znajdował się ten sam krzyż. Tym razem Anna zawiesiła krzyż na szyi i po przyjściu do domu chciała pokazać znalezisko ojcu lecz krzyż zniknął. Nie znalazła też schowanego dzień wcześniej. Dziewczynka poszła wraz z ojcem do znajomego drzewa.

Tam odnaleźlikrzyż i przynieśli go do domu. Następnego dnia
rano chcieli pomodlić się przed nim, lecz okazało się, że po raz kolejny zniknął. Wtedy wraz z innymi mieszkańcami wsi udali się na stare miejsce.Uznając zdarzenia za znak od Boga w miejscu objawienia zbudowano cerkiew Matki Bożej, w której umieszczono krzyż. Po dokładnym obejrzeniu okazało się, że nie jest to zwykły krzyż. Wszystkie jego ramiona były równe i posiadały niewiele ponad 10 cm długości. Przy tym na jednej stronie krzyża tradycyjnie umieszczone było ukrzyżowanie Chrystusa, a na drugiej wizerunek Matki Bożej.

Po kilku latach cerkiew zniszczyli Tatarzy, a krzyż zaginął. Dopiero po latach został odnaleziony przez wędrowca Joachima na miejscu spalonej cerkwi. W 1629 r. przy odbudowanej Kupiacickiej cerkwi powstał monaster. Z tego okresu pochodzą zapisy o cudownej mocy modlitwy przed ikoną, która stała się źródłem uzdrowień oraz jej sile karającej za przestępstwa. Gdy w połowie XVII w. Monaster Kupiacicki dostał się w ręce unitów ikonę przeniesiono do Soboru Zofii Mądrości Bożej w Kijowie.

Święto Kupiacickiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 15/28 listopada.


Jarosław Charkiewicz