Kazańska Ikona Bogarodzicy
/Kazańskaja Ikona Bożijej Matieri/

Kazańska Ikona Matki Bożej należy do ikon Bogarodzicy darzonych największą czcią wiernych. Szczególnie wielkim kultem otaczają ją Rosjanie.Cudowne objawienie tej ikony dla mieszkańców Kazania miało miejsce 8 lipca 1579 r., kiedy po ogromnym pożarze dziewięcioletniej córce pewnego kupca Matronie ukazała się we śnie Matka Boża i wskazała miejsce pod domem, gdzie ukryta była Jej ikona. Odnaleziona ikona była bardzo piękna i posiadała niezwykłą moc, lśniła świeżością kolorów. Umieszczono ją w Kazańskim Monasterze Matki Bożej, a sporządzoną kopię odesłano carowi Iwanowi Groźnemu do Moskwy. W 1612 r., w okresie walk Moskwy z najeźdźcami polskimi, Kazańska Ikona Matki Bożej przybyła do stolicy wraz z pospolitym ruszeniem z Niżnego Nowogrodu. Tymczasem w Moskwie w niewoli Polaków znajdował się arcybiskup Arseniusz, któremu nocą objawił się Sergiusz z Radoneża i obwieścił, że dzięki modlitwom Bogarodzicy miasto zostanie uratowane.

W niedzielę 22 października miasto oswobodzono, a żołnierze z cudowną ikoną Kazańską udali się do Kremla i po drodze spotkali arcybiskupa Arseniusza, niosącego cudowną Włodzimierską ikonę. W późniejszym okresie dzięki modlitwom przed tą ikoną wielokrotnie okazywana była pomoc, szczególnie żołnierzom broniącym ojczyzny. W 1633 r. ikonę umieszczono w moskiewskim Soborze Kazańskim. W 1721 r. z polecenia cara Piotra I ikonę tą lub jej kopię przeniesiono do Petersburga, gdzie zajęła poczesne miejsc w zbudowanym w 1811 r. Soborze Kazańskim. Kazańska Ikona Matki Bożej posiada najwięcej kopii spośród wszystkich ikon Bogarodzicy i najczęściej przed nią zwracają się ludzie do Niebiańskiej Opiekunki prosząc o pomoc w nieszczęściach i chorobach. W świadomości ludu uważana jest ona za dowód orędownictwa Matki Bożej nad prawosławiem i narodem zagrożonym z zewnątrz.

Święto Kazańskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 8/21 lipca oraz 22 października/4 listopada.


Jarosław Charkiewicz