Ikona Bogarodzicy "Gospodarna"
/Ikona Bożijej Matieri "Domostroitielnica"/

Ikona Matki Bożej "Gospodarna" znajduje się w monasterze Wielka Ławra na Świętej Górze Atos. Związana jest z nią następująca historia.

W X w. na Świętej Górze Atos powstał wielki monaster, nazwany później ławrą. Założył go, znany z wyjątkowo ascetycznego życia, starzec Atanazy. Wokół mnicha zgromadziło się wielu uczniów pragnących naśladować jego życie. Pewnego razu nastał dla wspólnoty czas wielkiego wypróbowania.

Z powodu nieurodzaju rozpoczął się głód. Mnisi rozeszli się do innych monasterów i pozostał w nim tylko ihumen Atanazy. Jednak i on zmuszony został pozostawić założoną przez siebie wspólnotę. Gdy wyszedł z monasteru i nie uszedł jeszcze zbyt daleko na drodze spotkał kobietę. Zdziwiony zapytał skąd się tam wzięła, bowiem wstęp kobiet na Atos jest zabroniony. Kobieta ta nie odpowiadając poprosiła, by opowiedział o swej niedoli i powrócił do monasteru, a ona mu pomoże.

Gdy osłupiały zapytał jak napotkana nazywa się, ona odrzekła: Jestem Matką Pana Twojego". Wówczas Atanazy zarządał dowodu na prawdziwość tych słów, a Matka Boża rzekła: "Uderz swą laską w ten przydrożny kamień, a dowiesz się z kim rozmawiasz. Tylko pamiętaj, że na zawszę pozostanę gospodynią twego monasteru". Starzec uderzył laską w kamień i z powstałej szczeliny trysnęła woda. Gdy mnich powrócił do monasteru ku ogromnemu zdziwieniu spostrzegł, że spiżarnie są pełne. Wkrótce do wspólnoty zaczęli powracać bracia i monaster rozkwitł ponownie. Od tej pory w monasterze nie ma mnich zajmującego się sprawami gospodarczymi, bowiem zgodnie z tradycją jego obowiązki powierzono samej Bogarodzicy.

Na pamiątkę opisanego zdarzenia w monasterze powstała ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, na której znajdują się również św. Atanazy i św. Michał z Synaju.

Święto Ikony Matki Bożej "Gospodarna" obchodzone jest 5/18 lipca.


Jarosław Charkiewicz