Fiodorowska Ikona Bogarodzicy
/Fiodorowskaja Ikona Bożijej Matieri/

Fiodorowska Ikona Matki Bożej została zgodnie z legendą napisana przez św. Ewangelistę Łukasza. Swym wyglądem jest ona zbliżona do Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Wierna kopia tej ikony znajduje się obecnie w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Kostromie.

Początkowo ikona przebywała w Monasterze Gorodeckim, który w 1239 r. został zniszczony przez Tatarów. Ikona w cudowny sposób uratowała się z pożogi i 16 sierpnia tego samego roku została odnaleziona na drzewie w pobliżu zniszczonego monasteru. Książę Jarosław Wsiewołodowicz (na chrzcie Teodor - Fiodor) uroczyście przeniósł ikonę do Kostromy. Wśród obecnych na uroczystości tłumów wiernych byli tacy, którzy później opowiadali, iż widzieli jak ikona była niesiona przez człowieka w bogatej zbroi, podobnej do tej w jakiej przedstawiany jest na ikonach św. wielki męczennik Teodor Stratelates. Stąd też, oraz od imienia wielkiego księcia włodzimierskiego Jarosława Wsiewołodowicza - Fiodora (Teodora), ikona otrzymała swą nazwę.

Przed tą ikoną modlił się św. Aleksander Newski, stale mając ją przy sobie. Po jego śmierci ikona przeszła w ręce brata Wasyla Jarosławicza, który przeniósł ją z powrotem do Kostromy. Tam w okresie najazdu Tatarów w 1272 r. ikona znalazła się wśród wojsk ruskich.
Przed samym szturmem Tatarów jaśniała niezwykłym blaskiem, który spowodował wśród wrogów mimowolny strach. Tatarzy zostali rozgromieni i przepędzeni.

14 marca 1613 r. po okresie smuty w państwie ruskim na cara został koronowany Michał Romanow. Przy wstępowaniu na tron został pobłogosławiony Fiodorowską Ikoną Matki Bożej.

Fiodorowska Ikona Matki Bożej jest dwustronna. Na jej odwrocie przedstawiona jest męczennica Paraskiewa w książęcym ubraniu. Ze względu na miejsce, w którym od wieków znajduje się ikona często nazywana jest Fiodorowsko-Kostromską.

Święto Fiodorowskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 14/27 marca i 16/29 sierpnia.


Jarosław Charkiewicz