Czernihowsko-Getsemańska Ikona Matki Bożej
/Czernigowsko-Giefsiemanskaja Ikona Bożijej Matieri/

Czernihowsko-Getsemańska Ikona Matki Bożej jest wierną kopią Czernihowsko-Ilińskiej ikony Matki Bożej. Wykonana została na płótnie w rozmiarach nieco większych od oryginału.

Czernihowsko-Ilińska Ikona Matki Bożej znajdowała się w Troickim Ilińskim Monasterze niedaleko Czernihowa. W kwietniu 1662 roku przez osiem dni z oblicza Bogarodzicy spływały łzy. Wówczas wielu chorych zostało uzdrowionych. Cuda, które miały miejsce dzięki modlitwom przed tą ikoną zostały opisane w książce św. Dymitra Rostowskiego "Zroszone runo".

Cudotwórczą moc posiadały również kopie tej ikony. Jedna z nich powstała na początku XVIII w. W 1852 r. została przekazana przez Aleksandrę Grigoriewnę Filipową do Pustelni Getsemańskiej znajdującej się nie opodal Ławry Troice-Siergijewoj. Kobieta ta otrzymała ikonę od miejscowego duchownego, który przyjął ją jako podarek od jednego z mnichów Ławry Troice-Siergijewej i miała ją przez ponad dwadzieścia lat. Zgodnie z radą przełożonego monasteru ikonę umieszczono w nowo wybudowanej, oświęconej rok wcześniej cerkwi św. Arcystratega Michała. 
Pierwszy cud miał tu miejsce w dniu Cerkiewnego Nowego Roku (1 września) 1869 r., kiedy została uzdrowiona od dziewiętnastu lat ciężko chora kobieta Tekla Adrianowna. Zmęczeni cierpieniem i chorobami, potrzebujący duchowego i cielesnego uzdrowienia ludzie przybywali z różnych stron do cudotwórczej ikony. Miłosierdzie Matki Bożej nie opuszczało ich. Do początku XX w. miało tu miejsce ponad 100 cudownych uzdrowień.

Do chwili obecnej w Ławrze Troice-Siergijewej znajduje się kilka wiernych kopii Czernihowsko-Getsemańskiej Ikony Matki Bożej.

Początkowo święto Czernihowsko-Getsemańskiej Ikony Matki Bożej obchodzono 16/29 kwietnia, później przeniesiono je na dzień jej wysławienia - 1/14 września.


Jarosław Charkiewicz