więcej dat

2003 VIII 15
Powstał monaster w Kostomłotach

Historia Męskiego Domu Zakonego pw. św. Serafina z Sarowaw Kostomłotach

Monaster pw. św. Serafina z Sarowa powstał 15 sierpnia 2003 r. na mocy dekretu abp lubelsko-chełmskiego Abla. Przełożonym klasztoru został o. ihumen Ambroży (Godun). 23 listopada 2003 r. poświęcono kamień węgielny pod monasterską świątynię. Do momentu wzniesienia cerkwi nabożeństwa sprawowano w tymczasowej, derwnianej cerkwi przeniesionej z Dobrowody k. Kleszczel. 3 maja 2005 r. metropolita warszawski i całej Polski Sawa i abp Abel dokonali poświęcenia cerkwi w Kostomłotach.

Przełożony monasteru – o. ihumen Ambroży (Godun)- urodził się w 1966 r. k. Grabarki. Ukończył technikum leśne w Białowieży oraz Seminarium Duchowne w Jabłecznej. Tutaj tez wstąpił do monasteru św. Onufrego Wielkiego. Został przeniesiony do monasteru pw. Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie był odpowiedzialny za prowadzenie monasterskiej drukarni.

Dzieje prawosławia w tej części Chełmszczyzny związane są z chrztem Rusi Kijowskiej w obrządku wschodnim. Ziemie te weszły w skład diecezji wołyńskiej, a później chełmskiej. Wiadomo, że w XVII w. istniała w Kostomłotach cerkiew murowana. Z biegiem czasu parafia kostomłocka podobnie, jak wiele parafii prawosławnych na Chełmszczyźnie weszła w struktury Cerkwi Grekokatolickiej. W 1875 r. unici powrócili do wiary przodków, a w Kostomłotach erygowano ponownie parafię prawosławną. Wówczas proboszczem został o. Włodzimierz Ugrynowicz. Siedem lat później poświęcono nowowybudowaną świątynię. W okresie I wojny światowej cerkiew przejął Kościół Rzymskokatolicki. W 1927 r. bp podlaski Henryk Przeździecki powołał do życia parafię obrządku neounickiego (bizantyjsko-słowiańskiego). Wywołało to konflikt religijny w Kostomłotach. Znaczna część parafian (w 1929 r. prawosławnych mieszkańców Kostomłot było 433, a neounitów 167). Bp Antoni przysłał do posługi parafialnej hieromnicha Nifonta (Miedźwiedzia), który przystosował plebanię do nabożeństw prawosławnych. W konflikt wmieszały się władze polskie i w wyniku procesu sądowego plebania została przyznana neounitom. Cerkiew kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Dochodziło również do zamieszek między miejscową ludnością neounicką i prawosławną. Ostatecznie ludność prawosławną wysiedlono z Kostomłot w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r. Ostatnim prawosławnym pasterzem był o. Mikołaj Szczur. Cerkiew reaktywowała swoją parafię dopiero w 2003 r. powołując do życia męski monaster.

Na podst.:
www.pporthodoxia.com.pl
www.cerkiew.pl

Stefan Dmitruk