1938 XI 27
Biskupem lubelskim został władyka Tymoteusz (Szretter)

Metropolita warszawski i całej Polski Tymoteusz (Szretter)

Jerzy Szretter urodził się 16 maja 1901 r. w Tomachowie k. Równego na Wołyniu. Po skończonym w 1919 r. Gimnazjum w Ostrogu odbył w latach 1922 – 1923 służbę wojskową i ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Między 1925 a 1929 r. uczył się w Studium teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego kończąc obroną pracy magisterskiej.

11 sierpnia 1930 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Ławrze Poczajowskiej i został oddelegowany do parafii w Łanowcu. 14 kwietnia 1934 r. został dziekanem II Dowództwa Okręgu Korpusu w Lublinie. W międzyczasie pochował zmarłą matuszkę.

31 października 1938 r. przeniesiony w stan spoczynku, a 12 listopada tegoż roku w Poczajowie abp wołyńsko-krzemieniceki Aleksy dokonał postrzyżyn o. Jerzego nadając mu imię Tymoteusz. Dzień później był podniesiony do godności archimandryty.

27 listopada 1938 r. odbyła się uroczysta chirotonia bp Tymoteusza, który objął funkcję wikariusza metropolity Dionizego (Waledyńskiego) z tytułem biskupa lubelskiego. Do września 1939 r. piastował stanowisko Dyrektora Państwowego Internatu dla studentów Teologii Prawosławnej oraz dyrektora Kancelarii Metropolitarnej prowadząc wykłady z homelityki w Studium teologicznym w Warszawie. Po agresji wojsk niemieckich w 1939 r. był internowany w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. W 1940 r. mianowany wikariuszem ordynariusza diecezji chełmskiej z siedzibą w Jabłecznej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1944 r. objął w tymczasowy zarząd diecezje: chełmską i białostocką. Władyka Tymoteusz był bp lubelskim do 15 lipca 1946 r.

W tym samym roku został podniesiony do godności arcybiskupa został ordynariuszem diecezji białostockiej piastując - tę funkcję do 5 maja 1961 r. Do 1951 r. zarządzał tymczasowo diecezją metropolitarną.

5 maja 1961 r. został metropolita warszawskim i całej Polski. Godność tą sprawował niezwykle krótko, bo do śmierci 20 maja 1962 r. Metropolita Tymoteusz spoczywa na cmentarzu przy parafii św. Jana Klimaka w Warszawie.

Na podst.:
P. Ch., Metropolita Tymoteusz, w: „Polski Żołnierz Prawosławny”, nr 3 / 1996, s. 13 i 16.

Stefan Dmitruk