dekanat bialski

proboszcz
ks.Michał Doroszkiewicz
w. Nosów 36B
21-542 Leśna Podlaska
tel. (83) 354-55-46

Ks. Michał Doroszkiewicz urodził się 5 marca 1994 roku w Hajnówce. Od najmłodszych lat przysługiwał w Cerkwi Matki Bożej „Miłującej" w Czeremsze. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum rodzinnej miejscowości w roku 2010 rozpoczął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. W roku 2013 zdał egzamin dojrzałości.

Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W trakcie trwania nauki w Seminarium 4 grudnia 2014 roku z rąk Jego Eminencji Metropolity Sawy otrzymał święcenia lektoratu. W 2016 roku ukończył Seminarium broniąc pracę licencjacką na temat „Teologiczno-praktyczne wyjaśnienie proskomidii” napisaną pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Tofiluka.

W 2016 roku rozpoczął edukację na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od września 2016 do października 2017 roku pełnił funkcję kościelnego przy nowo budującej się parafii „Mądrości Bożej" w Warszawie. 24 listopada 2017 roku wstąpił w związek małżeński z Walentyną Radczuk pełniącą funkcję dyrygenta-psalmisty parafii w Nowoberezowo dekanatu hajnowskiego.

3 grudnia 2017 r. z rąk Jego Ekscelencji arcybiskupa Abla w cerkwi katedralnej pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie przyjął święcenia diakońskie. 10 grudnia 2017 r. w cerkwi pw. śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej otrzymał z rąk Ordynariusza Diecezji Lubelsko – Chełmskiej święcenia kapłańskie.

Dekretem J.E. arcybiskupa Abla z dnia 12 grudnia 2017 mianowany został proboszczem Parafii Prawosławnej pw. św. Archanioła Michała w Nosowie dekanatu bialskopodlaskiego.

Ks. Michał Doroszkiewicz jest katechetą dzieci i młodzieży prawosławnej w Starej Kornicy, Janowie Podlaskim i Leśnej Podlaskiej.