dekanat chełmski

proboszcz
ks. dr Jarosław Szczur

22-100 Chełm
ul. H. Sienkiewicza 1


email: ojaroslawszczur@gmail.com

Ks. Jarosław Szczur urodził się 1 października 1990 roku w Białej Podlaskiej. Od najmłodyszch lat posługiwał w świątyni oraz czytał teksty liturgiczne podczas nabożeństw. W latach 2008-2009 pełnił funkcję przewodniczącego Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. W 2009 roku ukończył I Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie, gdzie podczas nauki był stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta Miasta Lublin. Następnie ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (2012) broniąc pracę pt. Pojęcie rekapitulacji u św. Ireneusza z Lyonu, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (2014) broniąc pracę magisterską pt. Spór o Filioque. Geneza i konsekwencje kontrowersji. Obie prace napisane były pod kierunkiem naukowym ks. dra Andrzeja Kuźmy. W latach 2014-2018 odbył studia doktoranckie w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w takcie których uzyskał stopień licencjata teologii ekumenicznej (2016).
22 czerwca 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jarosława Szczura pt. Problematyka eklezjologiczno-pastoralna w nauczaniu św. Iłariona Troickiego (1886-1929), której promotorem był dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL.
W 2012 r. w Czeremsze wstąpił w związek małżeński z Małgorzatą Bartoszewicz. Jest ojcem trójki dzieci.
Święcenia diakońskie (9 września 2012 r.) i kapłańskie (9 października 2012 r.) otrzymał z rąk arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. Początkowo był wikariuszem parafii prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach. W latach 2012-2019 był proboszczem parafii prawosławnej pw. św. Równej Apostołom Marii Magdaleny w Puławach.
Od 4 sierpnia 2019 roku jest proboszczem parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Chełmie.
W latach 2013-2019 był zatrudniony jako katecheta w placówkach oświatowych w Puławach, Nałęczowie, Opolu Lubelskim, Dęblinie, Klementowicach, Baryczy i Rykach, gdzie działalność katechetyczna ukierunkowana była w szczególności na młodzież migrującą zza wschodniej granicy. Ks. Jarosław Szczur piastował stanowisko kapelana w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim, dyrektora Portalu Medialnego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz Prezesa Zarządu Fundacji Dialog Narodów.
Obecnie pełni funkcje: Wizytatora nauczania religii prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Prawosławnego Kapelana Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego, Dyrektora Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej, Doradcy metodycznego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.