dyrygent
dyr. dr Włodzimierz Wołosiuk


Dr Włodzimierz Wołosiuk ur. 1.11.1950 r., ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne (1968) i Chrześcijańską Akademię Teologiczną (1977). W 1996 r. uzyskał tytuł doktora teologii. Jest adiunktem w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT w Warszawie. Prowadzi prawosławne audycje w Polskim Radio. Od 1979 roku jest wykładowcą Seminarium początkowo w Jabłecznej, a obecnie w Warszawie. Prowadzi lektorat języka cerkiewno-słowiańskiego i jest nauczycielem śpiewu.
 
Pan Włodzimierz był dyrygentem w Parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie w latach od 12.02.1975 do 10.11.2002 r.
Obecnie pracuje jako dyrygent w Parafii św. Jana Klimaka w Warszawie.