ks. mitrat Borys Dykaniec


"Krótkie dane biograficzne" autorstwa ks. B. Dykańca z dnia 6 kwietnia 1989 r.
„Urodziłem się d. 17.07.1920 r. w Holszanach, woj. Wileńskiego w rodzinie psalmisty. Ojcic Jan i matka Stefania z d. Lisowska. (…) Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Holszanach w 1935/36 r. byłem wychowankiem Internatu Metropolitalnego w Warszawie uczęszczając do Gimnazjum Władysława IV na Pradze a następnie od 1937 r. do Gimnazjum w Mołodecznie. W marcu 1940 r. po aresztowaniu ojca przez władze radzieckie i zesłaniu go na 12 letni pobyt w obozie pracy w Komi, SSRR, nas tj. matkę, siostrę i brata wywieziono na Syberię na tzw. wieczyste zesłanie. Znalazłem się w osiedlu Czadaj w głębi tajgi, gdzie pracowałem drwalem utrzymując całą rodzinę. W 1943 r. zostałem skierowany do Stalingradu na odbudowę miasta i w 1944 r. zo¬stałem zmobilizowany do szeregów W. P. ze skierowaniem do Lublina. Po demobilizacji w grudniu 1945 r. osiedliłem się w Warszawie pracując w Polskim Radio. W tym czasie nawiązałem łączność z Konsystorzem Warszawy gdzie jako ekstern odbywałem szkolenie jako kursant na duchowne¬go. Dzięki serdecznemu zajęciu się mną przez współpra¬cowników Konsystorza, ukończyłem kurs Seminarium Duchownego. W tym czasie byłem pod duchową opieką Ks. protojereja Włodzimierza Wieżańskiego (...). Po wstąpieniu w związek małżeński w grudniu 1948 r. w dn. 13 lutego 1949 r. zo¬stałem wyświęcony przez J. E. abp. Tymoteusza na diakona i w następ¬ną niedzielę na Prezbitera. Od tego czasu pracując zawodowo pełniłem wiele funkcji w Kościele. Zaliczony do Kleru Katedry Św. Marii Magda¬leny pełniłem kolejno obowiązki duszpasterskie w różnych parafiach wymagających bytności duchowne¬go jak w Hrubieszowie, Lublinie, Drohiczynie nad Bugiem i innych. Od roku 1950 mianowany zostałem proboszczem w Stanisławowie, gdzie pełniłem obowiązki dwukrotnie. W 1951 r. zostałem przeniesiony do Suwałk i Ełku, pełniąc tam obo¬wiązki duszpasterskie do 1961 r. Odbudowałem cerkiew w Suwałkach, w 1958 r. pobudowałem cerkiew w Ełku i położyłem podwaliny pod założenie parafii w Augustowie, odprawiając tam nabożeństwa w prywatnym domu. Był to początek dość ludnej parafii Augustowskiej. W 1958 r. wstąpiłem do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej którą, ukończyłem w r. 1961 ze stopniem magistra Św.Teologii. Od 19611 do 1966 r. pracowałem w Warszawskiej Metropolii Prawosławnej na stanowisku Kier.  Administracyjnego Domu Metropolitalnego i Kierownika Składu pełniąc jednocześnie funkcje Proboszcza Parafii w Stanisławowie. Po roku 1966 pracując na różnych stanowiskach w służbie państwowej byłem przeniesiony do Diecezji Łódzkiej pełniąc funkcjejednego z wikariuszy Katedry Biskupiej w Łodzi. Od 1978 r. jestem w Jurysdykcji Diecezji Warszawsko Bielskiej. Do dzisiaj pełnię obowiązki proboszcza Parafii Św. Trójcy w Siedlcach. Od1985 r. buduję Cerkiew Parafialną, a od marca 1989 r. zostałem przeniesiony wraz z parafią pod jurysdykcje Przewielebnego Abla, Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego.” Ponadto od maja 1977 r. do września l978 r., był on duszpasterzem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Swe obowiązki w siedleckiej parafii ks. Dykaniec spra¬wował do sierpnia 1994 roku. Nagrody: mitra (1989). Żona: Janina z domu Sierańska. Zmarł 31 maja 1999 roku. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył bp Miron (Chodakowski), odbyły się w cerkwi pw. Św. Jana Klimaka na. Woli w Warszawie.