proboszcz
ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk
ul. Cerkiewna 1
23-420 Tarnogród
tel. (84)689-70-81