2024 VI 29
Święto parafialne w Tarnogrodzie

29 czerwca 2024 r. w parafii pw. św. Trójcy w Tarnogrodzie odbyły się uroczystości liturgiczne śww. app. Piotra i Pawła. Od wielu lat, to właśnie dzień wspomnienia świętych koryfeuszy apostołów jest świętem parafialnym tarnogrodzkiej parafii. Tegoroczne uroczystości przypadły w dniu zakończenia święta Pięćdziesiątnicy.

Obchody święta rozpoczęły się w piątek 28 czerwca całonocnym czuwaniem. Centralnym punktem świątecznych uroczystości była św. Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Bazyli Zabrocki, w asyście duchowieństwa Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Ze słowem homilii do wiernych, zebranych podczas nabożeństwa zwrócił się ks. prot. Korneliusz Wilkiel proboszcz parafii prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Biłgoraju. Duchowny zwrócił uwagę na znaczenie święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów oraz odniósł się do postaci wspominanych tego dnia apostołów.

 W czasie św. Liturgii śpiewał chór pod dyrekcją psalmistki sąsiedniej parafii w Biłgoraju – matuszki Marii Kalitan.

W trakcie świątecznej procesji wznoszono modlitwę za zmarłych duchownych, którzy nieśli duszpasterską posługę w tarnogrodzkiej parafii.

Zwieńczeniem uroczystości był dziękczynny molebien. Na zakończenie ze słowem do zebranych zwrócił się dziekan okręgu zamojskiego ks. mitrat Witold Charkiewicz.

Następnie słowa wdzięczności wyraził ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Duchowny podziękował zebranym za wspólną modlitwę oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

zdjęcia: Andrzej Klimiuk

 

 

 

ks. Korneliusz Wilkiel