2024 VI 24
III Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience
23 czerwca br. w dzień święta Pięćdziesiątnicy odbył się III Koncert Muzyki Sakralnej w Dubience. Organizatorem wydarzenia była parafia prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie.

Niedzielne popołudnie było swoistym świętem patronalnym filialnej świątyni ku czci Świętej Trójcy w Dubience. Koncert stanowił muzyczną integrację mieszkańców gminy Dubienka, Żmudź i Białopole oraz sympatyków prawosławnych śpiewów sakralnych.

Koncert został poprzedzony nabożeństwem dziękczynnym sprawowanym przez wikariusza parafii prawosławnej w Chełmie ks. Mateusza Jaszczuka. We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz dyrektorzy lokalnych instytucji społecznych i kulturalnych.

Po nabożeństwie zgromadzonych przywitał proboszcz parafii prawosławnej w Chełmie ks. Jarosław Szczur. Duchowny przedstawił koncepcję corocznych spotkań w Dubience oraz podkreślił znaczenie święta Pięćdziesiątnicy w liturgice i duchowości prawosławnej. Podkreślono również celebrowane w roku bieżącym jubileusze: 100-lecia autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz 35-lecia restytuowania Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

W imieniu współorganizatorów głos zabrali: wójt gminy Dubienka Michał Koziński oraz członek zarządu powiatu chełmskiego Mieczysław Neczaj.

W czasie koncertu zaprezentowały się dwa chóry: Męski Zespół Wokalny z Lublina oraz chór Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju. Usłyszeć było można szerokie spektrum muzyki cerkiewnej, od śpiewów liturgicznych po hymny paraliturgiczne kościoła prawosławnego.

Organizatorami wydarzenia byli: parafia prawosławna św. Jana Teologa w Chełmie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Dubience oraz Fundacja Dla Dubienki.

Koncert został objęty patronatem medialnym przez: Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski i Kurier Lubelski.

W czasie wydarzenia prezentowana była okolicznościowa wystawy dotycząca autokefalii kościoła prawosławnego w Polsce, której organizatorem jest Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej.

Fot. ks. Mateusz Jaszczuk

Ks. Jarosław Szczur